Arheologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Проблематика настанка првих држава на Блиском истоку (I)
Хронолошко померање настанка првих држава и њихова еволуција. Нивои археолошке теорије. Социјална археологија.

2. недеља
предавање - Проблематика настанка првих држава на Блиском истоку (II)
Културна комплексност. Политичка хронологија.

3. недеља
предавање - Археолошки маркери предржавних политичких формација (I)
Организациона динамика. Елементи политичке економије праисторије.

4. недеља
предавање - Археолошки маркери предржавних политичких формација (II)
Аспекти, димензије, манифестације и дистрибуција моћи.

5. недеља
предавање - Оквир археолошког проучавања еволуције државе (I)
Централизациони процеси.

6. недеља
предавање - Оквир археолошког проучавања еволуције државе (II)
Примарне и секундарне државе. Културна интеракција.

7. недеља
предавање - Синтетичко резимирање претходног
Синтетичко резимирање претходног. Писање есеја.

8. недеља
предавање - Развојне фазе прединастичке државе (I)
Пре-номе. Прото-номе. Номе пре-државе.

9. недеља
предавање - Развојне фазе прединастичке државе (II)
Горњоегипатски комонвелт. Свеегипатска рана држава. Етаблирана држава.

10. недеља
предавање - Археолошко дефинисање параметара државности (I)
Монопол над средствима принуде. Територијалност. Суверенитет.

11. недеља
предавање - Археолошко дефинисање параметара државности (II)
Административни апарат. Ауторитет и легитимитет. Опорезивање.

12. недеља
предавање - Модели формирања државе у Египту (I)
Анексија и апсорбција. Хидрауличке цивилизације. Ограничени ресурси.

13. недеља
предавање - Модели формирања државе у Египту (II)
Садејство многоструких фактора. Трговина. Трансплантација културе.

14. недеља
предавање - Припрема за испит
Закључна разматрања.

15. недеља
предавање - Испит
Полагање испита.
Литература: Литература се може добити у библиотеци Одељења за археологију.
↑↑↑