Arheologija

Курс:
Археологија Палестине: епипалеолит - бронзано доба
Предавачи: др Бранислав Анђелковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Геофизичке особине и палеоеколошки услови на источном Леванту. Епипалеолит: комплекс ловаца-сакупљача. Седентаризам. Прекерамички неолит. Технолошке иновације, доместификација биљака и животиња. Формирање комплексних заједница. Керамички неолит. Култ, идеологија, симболизам. Халколит. Металургија, светилишта, трговина. Рана бронза I-IV: успон и колапс урбане културе.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања о културама Палестине, од почетка епипалеолита, ca. 18.000 г. п. н. е., до краја Ране бронзе IV, ca. 2000 г. п. н. е., уз развијање способности критичког преиспитивања података.
Предуслови за полагање: Без предуслова.
Облици наставе: Предавања, курс траје 15 недеља, 2 часа недељно.
Обавезе студената: Похађање наставе и писање теста.
Начин оцењивања рада и резултата: Оцена студента је кумулативна и обухвата тест (30%) и успех на завршном испиту (70%). Испит се полаже писмено после I семестра.
План курса:

1. недеља
предавање - Одлике рељефа, палеоклиматски и палеоеколошки услови. Хронолошка подела.
Географски оквир. Историјат рекогносцирања и ископавања. Еколошке нише. Палеоклиматске промене. Хронолошки след култура.

2. недеља
предавање - Епипалеолит југоисточног Леванта – Кебаран комплекс.
Дефиниција. Локалитети. Историјат истраживања. Економија. Геометријски Кебаран. Силексна индустрија.

3. недеља
предавање - Прва седентарна друштва - Натуфијен.
Историјат истраживања. Локалитети. Архитектура. Индустрија. Економија. Значај Натуфијена.

4. недеља
предавање - Прекерамички неолит А.
Терминологија. Историјат истраживања. Кхиамијан. Султанијан. Локалитети. Индустрија. Јерихонска кула. Економија неолита. Трговина.

5. недеља
предавање - Прекерамички неолит Б и Ц.
Тахунијан. Хијерархија локалитета. Архитектура. Индустрија. Пластика.

6. недеља
предавање - Керамички неолит: Јармукијен, Лодијен, Вади Раба.
Керамика као иновација. Локалитети. Индустрија. Фигуративна уметност. Економија. Сахрањивање.

7. недеља
предавање - Компаративно резимирање претходног.
Најважнији закључци. Писање теста.

8. недеља
предавање - Халколит – регионалне карактеристике.
Хронологија. Географске и климатске специфичности. Локалитети. Индустрија. Економија.

9. недеља
предавање - Халколит – металургија.
Почеци металургије на Леванту. Налазишта руде. Проблем арсена. Локалитети. Остава из Нахал Мишмара. Инготи из Нахал Кане.

10. недеља
предавање - Халколит – светилишта, култ.
Религија халколита. Храмови. Фреске, пластика, осликавање облутака. Колапс халколитске културе.

11. недеља
предавање - Рана бронза I: нова културна стратегија.
Историјат истраживања. Порекло носилаца. Локалитети. Индустрија. Економија. Сахрањивање. Инострани контакти.

12. недеља
предавање - Рана бронза II и III: урбана култура.
Урбанизација. Најважнији урбани центри. Монументалне грађевине. Индустрија. Економија. Сахрањивање.

13. недеља
предавање - Рана бронза IV: колапс социо-економске структуре.
Насеља. Некрополе. Типови сахрањивања. Керамички репертоар. Уметничко занатство. Увод у Средњу бронзу.

14. недеља
предавање - Припрема за испит.
Закључна разматрања. Писање теста уколико није претходно положен.

15. недеља
предавање - Испит
Полагање испита
↑↑↑