Arheologija

Курс:
Неолитизација Балканског полуострва
Предавачи: др Душан Михаиловићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс се бави прелазом са мезолита на неолит на подручју Балканског полуострва. На курсу ће бити представљене теорије и чињенице о неолитизацији Европе и југозападне Азије, као и процес неолитизације Балкана до појаве првих неолитских елемената у епипалеолиту и мезолиту до успостављања зрелих неолитских култура.
Циљ изучавања курса: а) Стицање знања о чињеницама које омогућавају разумевање процеса неолитизације Балканског полуострва. б) Упознавање са главним темама и проблемима везаним за проучавање процеса неолитизације југоисточне Европе и југозападне Азије. в) Овладавање литературом и подацима из литературе. г) Усмена презентација рада на задату тему. д) Овладавање техником писања научног рада (семинарски рад). ђ) Учешће у дискусијама о појединим питањима.
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: Предавања, семинари, вежбе.
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, презентација рада на часу, семинарски рад.
Начин оцењивања рада и резултата: Презентација рада на часу (20 бодова), семинарски рад (40 бодова), усмени испит (40 бодова).
План курса:

1. недеља
предавање - Неолитизација - појам; просторни и временски оквири проучавања
Како дефинисати процес неолитизације? Просторни и временски оквири; теоријске и методолошке претпоставке; значај проучавања Балканског полуострва.

2. недеља
предавање - Теорије о пореклу неолита на Блиском истоку
Од Чајлда и Брејдвуда до Бинфорда, Ходера и Кувана.

3. недеља
предавање - Смањење мобилности и манипулација са ресурсима у касном горњем палеолиту
Насељавање и економија у кебарану и натуфијену; климатски и еколошки оквири; "broad spectrum revolution".

4. недеља
предавање - Интензификација у снабдевању ресурсима као глобални феномен
Интензификација у снабдевању ресурсима: сакупљање мекушаца, риболов, биљна храна.

5. недеља
предавање - Култивација и доместикација житарица на Блиском истоку
Интенционалност и доместикација; најстарија сведочанства о култивацији ражи, пшенице и јечма.

6. недеља
предавање - Доместикација животиња у прекерамичком неолиту
Најстарија сведочанства о доместикацији козе, овце, говечета и свиње; различита мишљења о процесу доместикације.

7. недеља
предавање - Друштвена и културна интеграција у епипалеолиту и прекерамичком неолиту
Седентаризација, економске основе појаве сталних насеља; друштвена организација у прекерамичком неолиту; систем веровања у епипалеолиту и прекерамичком неолиту.

8. недеља
предавање - Прекерамички неолит Анадолије
Халан Чеми, Невали Чори, Гобекли, Чајени, Кафер Хојук, Ашикли.

9. недеља
предавање - Теорије о ширењу неолита ван матичних области доместикације и култивације
Климатске, демографске и еколошке теорије; генетичка и лингвистичка истраживања; колонизација, акултурација и локалне заједнице.

10. недеља
предавање - Појава и ширење керамичког неолита
Појава керамике; ширење неолита на подручју Блиског и Средњег истока и централне Азије.

11. недеља
предавање - Мезолитске основе појаве неолита у југоисточној Европи
Манипулација са ресурсима и седентаризација у касном горњем палеолиту и мезолиту Балканског полуострва.

12. недеља
предавање - Неолитизација јужног Балкана
Прелаз мезолит-неолит у северозападној Турској и у Грчкој.

13. недеља
предавање - Неолитизација источног, централног и западног Балкана
Различита тумачења појаве неолита на подручју источног, централног и западног Балкана: колонизација, акултурација, аутохтоно порекло.

14. недеља
предавање - Припрема испита

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Chapman, J. and Müller, J. (1990): Early farmers in the Mediterranean basin: the Dalmatian evidence. Antiquity 64, 127-134.
2. Cauvin, J. (2000): The Birth of Gods and the Origins of Agriculture, Cambridge
3. Dennell, R. (1983): European Economic Prehistory. Academic Press, London
4. Efstratiou, N. (1994): Neolitithisation of Europe: The Greek Experience. Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Slovenii 22, 63-82.
5. Garašanin, M. (1956): Die Bestattungsitten im Balkanischen-anatolischen Komplex der Jüngeren Steinzeit. Glasnik Zemaljskog muzeja 11, 205-236
6. Özdoğan, M.(1994): Neolithisation of Europe: A View from Anatolia. Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Slovenii 22, 25-62.
7. Perles, C. (2001): The Early Neolithic in Greece, Cambridge University Press, Cambridge.
8. Prendi, F. (1990): Le Néolithique ancien en Albanie. Germania, Jahrgang 68, 2. Halbband, 399-426.
9. T. D. Price, A.B. Gebauer (eds.) (1995): Last Hunters-First Farmers, School of American Research Press, Santa Fe – New Mexico
10. Renfrew, C. (1987): Archaeology аnd Language. The Puzzle of Indo-European Origins. Jonathan Cape: London
11. Van Andel, T. H. and Runnells, C. N. (1995): The earliest farmers in Europe. Antiquity 69, 481-500.
12. Whittle, A. (1998): Fish, faces and fingers: presences and symbolic identities in the Mesolithic-Neolithic transition in the Carpathian basin. Documenta Praehistorica 25, 133-150
13. Zvelebil M. (ed.) (1986): Hunters in Transition - Mesolithic Societies of Temperate Eurasia and their Transition to Farming, Cambridge University Press, Cambridge
↑↑↑