Arheologija

  • 2012 - одбрана докторске дисертације - ФФ
  • 2018 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
↑↑↑