Arheologija

 • Епоха сеобе народа
 • Ранохришћанска археологија
 • Рановизантијска епоха
 • Досељавање Словена
  Процеси христијанизације током средњовековног периода
 • Процеси христијанизације током средњовековног периода
 • 2000 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2004 - магистарске студије - Минхен, Немачка
 • 2011 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2018 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2012 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2009 -  2014 - Slavs at the border of the Byzantine commonwealth
  Археолошки институт (коруководилац пројекта)
 • 2014 -  Archaeology of frontiers: material culture of frontiers and borderlands in medieval Poland and Serbia
  Археолошки институт (коруководилац пројекта)
 • 2006 -  2010 - Процеси дезурбанизације и урбанизације на подручју српских земаља средњег века (бр. 147004)
  Археолошки институту - Београд
 • 2011 -  Процеси урбанизације и развоја средњовековног друштва (бр. 177021)
  Археолошки институт - Београд
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑