Arheologija

 • теоријска археологија
  праисторијска археологија
  хералдика
 • 1980 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1982 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: КНЕЖЕВСКИ ГРОБОВИ СТАРИЈЕГ ГВОЗДЕНОГ ДОБА НА ЦЕНТРАЛНОМ БАЛКАНУ)
 • 1992 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЋИЛИБАР У ПРАИСТОРИЈСКИМ КУЛТУРАМА НА ТЛУ ЈУГОСЛАВИЈЕ)
 • 2011 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АРХЕОЛОГИЈА)
 • 2002 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: УВОД У СТУДИЈЕ АРХЕОЛОГИЈЕ )
 • 2000 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: УВОД У СТУДИЈЕ АРХЕОЛОГИЈЕ)
 • 1990 -  1999 - Balcanica, (Балканолошки институт САНУ, Београд)секретар редакције  (чланство)
 • 1993 -  1995 - Теслиана (Београд)редакција  (чланство)
 • 1997 -  1999 - Научни магазин IQ (Музеј науке и технике САНУ, Београд)редакција  (чланство)
 • 2000 -  Годишњак града Београда (Музеј града Београда)редакција  (чланство)
 • 2005 -  Наша прошлост (Народни музеј Краљево)редакција.  (чланство)
 • 2006 -  Етно-антрополошки проблеми (Одељење за етнологију и антроплогијиу Филозофског факултета у Београду)редакција.  (чланство)
 • 2004 -  Одбор за археологију САНУ  (чланство)
 • 2006 -  Комитет за ћилибар UISPP-a (Amber Committee of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Studies)  (чланство)
 • 1994 -  Европско удржењe археолога (ЕАА)  (чланство)
 • 1996 -  1997 - Bulletin de Thracologie, Sofia редакција  (чланство)
 • 2007 -  2009 - Народни музеј у Београду  (Члан управног одбора)
 • 1991 -  Српско хералдичко друштво "Бели орао" члан оснивач и потпредседник  (чланство)
 • 2007 -  2009 - Филозофски факултет у Београду  (управник одељења)
 • 2001 -  2005 - Модели културне размене у палеобалканском друштву
  Филозофски факултет, Београд, Балканолошки институт САНУ (руководилац пројекта)
 • 2005 -  2010 - Интеркултурна комуникација у праисторији Балкана
  Филозофски факултет, Београд (координатор)
 • 2011 -  Археолошка култура и идентитет на западном Балкану
  Филозофски факултет (руководилац пројекта)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑