Arheologija

 • Византијска књижевност, реторика, филозофија, наратологија, родна историја
 • 2009 - основне студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
 • 2014 - докторске студије - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
 • 2018 - доцент - Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд
  (ужа научна област: Византологија)
 • 2015 -  Византија у 11. и 12. веку
  Филозофски факултет , Ниш, Србија (предавање по позиву)
 • 2019 -  Techne Historike. Deliberations on the Literary Aspects of the Byzantine Public Civic Discourse
  Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies, Simon Fraser University, Vancouver, Canada (предавање по позиву)
 • 2019 -  Reading and Understanding Gender Stereotyping in Byzantium. A Feminist Dialogue with Zonaras
  Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies, Simon Fraser University, Vancouver, Canada (предавање по позиву)
 • 2011 -  Хришћанска култура на Балкану у средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од 9. до 15. века
  Филозофски факултет у Београду (научно-истраживачки рад)
↑↑↑