Andragogija

20
 
Мај
 
2019
Позив на предавање "Постсоцијалистички град, туризам и просторне промене" др Свена Марцелића

Позивамо вас на предавање "Постсоцијалистички град, туризам и просторне промене" доц др Свена Марцелића са Одјела за социологију, Свеучилиште у Задру, које ће бити одржано у Институту за социолошка истраживања у четвртак, 23. маја у 12:00. Први део предавања обрадиће урбане промене у Далмацији и Загребу из аспекта туристификације, развоја инфраструктуре, миграцијских процеса унутар градова те социоекономских и политичких аспекта градских простора. У другоме делу разматраће се описани процеси у београдском контексту. Констатује се да је велики део процеса уочених у хрватским посттранзицијским градовима присутан и у Београду. Стари град депопулира, (полу)периферија расте, а семиотичке трансформације су јасан показатељ процеса гентрификације, као и просторни распоред цена станова. Притом јавна инфраструктура не прати помак (у Старом граду на једно дијете долази 1.2 места у јавном вртићу, а у Гроцкој на једно мјесто у вртићу долази троје деце), док се на мјесто јавних услуга у периферним дијеловима смјешта приватни сектор који преузима његову улогу. Притом се показује и јасна повезаност социоекономских и политичких показатеља, који показују на модернизацијске фазе и етапе града. Београд је град више зона, од постмодерног, гентрифицираног и глобализираног центра до искључених зона периферије чији је модернизацијски модел везан уз смањену улогу друштвене компоненте у урбаном развоју.


↑↑↑