Andragogija

Менаџмент у образовању
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Начин полагања: писмени и усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑