Andragogija

Експресивне методе у образовању одраслих
Предавачи: др Катарина Поповићванредни професор
др Маја Максимовићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑