Andragogija

Маркетинг у образовању одраслих
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑