Andragogija

Доживотно учење - концепт и концепције
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑