Andragogija

Компаративна андрагогија
Предавачи: др Катарина Поповићванредни професор
др Маја Максимовићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Начин полагања: писмени и усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑