Andragogija

Андрагошка дидактика
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Маја Максимовићдоцент
др Александар Булајићдоцент
др Виолета Орловић Ловренванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: усмено
Постојећи курсеви:
↑↑↑