Andragogija

Учење одраслих
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Александра Пејатовићредовни професор
Никола Коругаасистент
обавезни предмет
Број бодова: 5.00
Начин полагања: писмени и усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑