Andragogija

Пенолошка андрагогија
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
др Бранислава Кнежићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑