Andragogija

Основно образовање одраслих и кључне компетенције
Предавачи: др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Јован Миљковићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑