Andragogija

Теорије образовања и учења одраслих
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор
др Шефика Алибабић-Хоџићредовни професор
др Миомир Деспотовићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: усмено
Постојећи курсеви:
↑↑↑