Andragogija

Теоријска, историјска и компаративна истраживања
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Вера Спасеновићредовни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑