Andragogija

Социјална политика и образовање одраслих
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор
др Зорица Милошевићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑