Andragogija

Курс:
Професионални развој наставника у образовању одраслих (мастер)
Предавачи: др Виолета Орловић Ловренванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Теорије професионалног развоја наставника. Приступи иницијалном развоју и усавршавању наставника.Специфичности развоја и улоге наставника у образовању одраслих.Компетенције наставника у образовању одраслих - теоријски, пројектни и истраживачки модели. Стандарди у образовњу и усавршавању наставника у образовању одраслих.Наставник за одрасле у домаћим и европским образовним политикама. Професионализација наставника за одрасле.
Циљ изучавања курса: Упознавање са теоријским аспектима професионалног развоја наставника и практичним димензијама њиховог статуса и улоге у образовању одраслих
Предуслови за полагање: У складу са Статутом Факултета за мастер студије
Облици наставе: Интерактивна настава, истраживачки пројекат, индивидуалне и групне консултације
↑↑↑