Andragogija

Курс:
Андрагошке улоге и функција наставника (осн.)
Предавачи: др Катарина Поповићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Карактеристике и врсте група и групна динамика Основни принципи управљања групном динамиком Улоге и функције водитеља групе Дидактичко-методичке специфичности рада са малом групом Коучинг и саветовање као подршка професионалном развоју андрагошких вештина Практична настава: Организовање радионица, припрема, извођење и анализа – рад са малим групама Дидактичко-методичке специфичности појединих андрагошких улога и функција наставника (наставник као тренер, модератор, фацилитатор, медијатор, коуч, ментор и саветник). Принципи, методе и технике модерације и фацилитације Класичне и алтернативне технике модерације Рад у паровима – организовање коучинг сесија Саветодавни и менторски рад
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним андрагошкима улогама и функцијама наставника - наставник као тренер, модератор, фацилитатор, медијатор, коуч, ментор и саветник
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом факултета
Облици наставе: Интерактивна предавања, вођене радионице, групни рад, студентске радионице
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
•Гордон, Т., Како бити успешан наставник, Мост, креативни центap, Београд, 1998.
•Јеленц Крашовец, С., Наставник за одрасле – фацилитатор образовања и личног развоја, Андрагошке студије, 2005.
• Medić, S., Despotović, М., Popović, К., Bulat, Training and further education of adult educators in Serbia, u: Teacher Training in Adult Education, Adult Education Society, Belgrade, 2004.
•Родерс, П., Интерактивна настава, ИПА; ДООО, Београд, 2003;
•Мüller, W., Wiegemann, S., Netradicionalne metode u obrazovanju odraslih, HZNIOS, Zagreb, 2000.
• Видовић, С (ур.), Вршњачка медијација – од свађе слађе, ГТЗ и Киндерберг инт., Београд, 2003
Corey, G., Teorija i praksa psihološkog savetovanja, SLAP, Zagreb, 2004.
Graeßner, G., The Moderation Method - A Handbook for Adult Educators and Facilitators, dvv international, Bonn, Warsaw, 2007.
Општа допунска литература
Vukosavljević-Gvozden,T., Teorije i praksa psihoterapije i savetovanja, Beograd, Centar za primenjenu psihologiju, 2007.
Downey, M., Effective Coaching, Texere, London, 1999.
Peterson, R.W., Mentor Teacher Handbook, Stages of Development in a Mentoring Partnership, University of California at Irvine, 1989.
Minor, M., Coaching for Development: Skills for Managers and Team Leaders. Crisp Publications,Inc., Menlo Park, CA, 1995.
Shea, F.G., Mentoring, Crisp Publications, Menlo Park, California, 1997.
PROJEKAT SMAJL 2004/2005,Postavljanje osnova za multietničko i interkulturno učenje Metodi za učešće u oblikovanju našw stvarnosti,IIZ/DVV, Regionalna kancelarije SEE, Sofia, 2005.
Havelka, N.N., Psihološke osnove grupnog rada u vaspitanju i obrazovanju, Naučna knjiga, Beograd, 1980.
Stoun, D., Pejton, B., Hin, Š., Teški razgovori, Mono i Manjana, Beograd, 2004.
Janković, J., Savjetovanje- nedirektivni pristup, Alinea, Zagreb, 1997.
Kruhonja,K., Mitchels, B., Medijacija u zajednici, Centra za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek, 2004.
Beer, J.E. and others, The Mediator Handbook, Canada, 1997.
↑↑↑