Andragogija

Курс:
Доколица, комуникација и образовање одраслих (мастер)
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Образовање и култура комуницирања у сл. вр. од. Студије доколице: светске релације. Комуникационо-медијско об. од. - светске релације. Истраживања об. од. и доколице – светске релације. Методолошке специфичности и решења.Образовање и специфичне врсте комуникације у сл. вр. од. Доколичарско об. од. Медији и сл. вр. од. Специфичне области андрагошког бављења доколицом (туризам; еколошко образовање; рекреација и спорт; игра; уметност; аматеризам; иноваторство). Васпитно-образовни аспекти употребе ком. инф. технологија у спецификованим условима доколице одраслих. Практична настава: Online образовање и слободно време одаслих. Планирање, програмирање, организација, реализација и евалуација разних културно-образовних активности у сл.вр. од. (по садржају и организационим решењима). Планирање, обликовање, организовање и евалуирање медијско-образовних програма за одрасле. Саветодавне вештине и вештине селекције у области доколице, комуникација и медија.
Циљ изучавања курса: Продубљивање знања и вештина за васпитно-образовно и саветодавно деловање, те мање сложен научно-истраживачки рад ради унапређивања праксе у области културе, слободног времена, медија и комуникација одраслих.
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом.
Облици наставе: Доминира интерактивна настава. Рад у рачунској учионици.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бригс, А. (2006) Друштвена историја медија, Клио, Бгд
Чомић,Ђ. (2001) Глобална фуга, „Ђуро Салај“, Бгд
Еко, У. (1973) Култура, Информација, Комуникација, Нолит, Београд
Јешић, Д.(2000) Породица и слободно време, Учит.фак., Београд
Kacavenda-Radic, N. (2007) Leisure Value-Orientations, Values of Leisure-Travel and Educational Background, Strategic Development of Tourism Industry in the 21st Century, Univ. „St.Kliment Ohridski“, Bitola
Качавенда-Радић, Н.(2007) Савремени трендови и научне области пед. и анд. сл. вр.,Европске димензије реформе система образовања и васпитања, Филоз.фак., Нови Сад
Kacavenda-Radic, N. (2003) Suitability and Education of the Population for Incoming Tourism, The Development and Potentials of Ecotourism on Balkan Peninsula, SANU and Bulgarian Academy of Sciences
Kacavenda-Radic,N. (1996) Educational Preparation and Leisure of Adults, Free Time and Quality of Life,WLRA, Cardiff
Качавенда Радић, Н. (1997) Истраживања у области доколице и образовања - светске релације, Истраживања у педагогији и андрагогији, ИПА, Београд
Kelly, J. (1993) Leisure: Issues and Concepts, WICE
Келнер, Д. (2004) Медијска култура, Клио, Београд
Комуникација и медији у савременој настави, (2004), Учитељски фак., Јагодина
Кон, Ж.(2001) Естетика комуникације, Клио, Београд
Nikolic Maksic, T. (2007) Who Аm I? Personal Reflections on the Self, MA th., Nottingham
Ољача, М. (1997) Селф концепт и развој, Филоз. фак, Нови Сад
Станковић, Ж. (2006) Развој технологије учења на даљину, Настава и васпитање, Вол. (2)
Шушњић, Ђ. (1990) Рибари људских душа, Београд
↑↑↑