Andragogija

Курс:
учење одраслих
У оквиру предмета: Учење одраслих
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Александра Пејатовићредовни професор
Никола Коругаасистент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: ситуирање расправе о учењу одраслих. Психологија и андрагогија. Учење и образовање. Теорије учења одраслих.
Циљ изучавања курса: овладавање основним појмовима и упознавање са теоријским тумачењима учења одраслих.
Предуслови за полагање: одслушан предмет Психологија учења
Облици наставе: предавања, вежбе
Обавезе студената: похађање наставе, групни семинарски рад, колоквијум,
План курса:

1. недеља
предавање - друштвени контекст настанка категорије учења одраслих

2. недеља
предавање - андрагогија и психологија. учење и образовање. значење одраслости у андрагогији

3. недеља
предавање - импликације психолошких теорија личности за схватање учења одраслих 1
психодинамске теорије

4. недеља
предавање - импликације психолошких теорија личности за схватање учења одраслих 2
бихејвиоризам,

5. недеља
предавање - импликације психолошких теорија личности за схватање учења одраслих 3
когнитивизам

6. недеља
предавање - импликације психолошких теорија личности за схватање учења одраслих 4
хуманизам

7. недеља
предавање - импликације психолошких теорија личности за схватање учења одраслих 5
конструктивизам

8. недеља
предавање - андрагошке теорије учења одраслих
рефлексија искуства Ноулес, Колб, Мезиров, Аргирис, Шон

9. недеља
предавање - андрагошке теорије учења одраслих
критичке теорије; учење и односи моћи. Фреире. Феминистичке теорије учења одраслих

10. недеља
предавање - теорије ситуираног учења

11. недеља
предавање - теорије коемергенције, теорије комплексности

12. недеља
предавање - психоаналитичке теорије учења одраслих

13. недеља
предавање - постструктуралистичке теорије учења одраслих
↑↑↑