Andragogija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 05. до 10.09. 2019.
  • уплата најкасније до: 06.09. 2019.
  • провера услова и приговори: 11.09. 2019.
  • испити: од 16.09. до 25.09. 2019.
Обавезни предмети
Општа андрагогија
17.09. у 10.00 106

Општа психологија
23.09. у 10.00 105

Основи педагогије
16.09. у 13.00 103

Статистика у истраживању образовања
24.09. у 12.00  24.09. у 12.00, амф. амф.

Историја образовања одраслих
23.09. у 14.00  18.09. у 11.00, 103 105

Основи психологије личности
23.09. у 10.00 105

Андрагошка дидактика
17.09. у 12.00 106

Компаративна андрагогија
23.09. у 14.00  18.09. у 11.00, 103 105

Образовање одраслих и економски развој
23.09. у 8.00 105

Основе психологије учења
23.09. у 10.00 105

Основи социјалне психологије
16.09. у 13.00 амф.

Психологија целоживотног развоја
19.09. у 10.00 103

Стратегије учења и методе образовања одраслих
24.09. у 12.00  17.09. у 12.00, 211 103

Филозофија образовања одраслих
25.09. у 11.00 105

Андрагогија рада
17.09. у 11.00 103

Андрагогија рада (по старом програму)
16.09. у 13.00 272

Политика и системи образовања одраслих
16.09. у 14.00 101

Учење одраслих
17.09. у 14.00 213

Методологија андрагошких истраживања
18.09. у 11.00 101

Увод у андрагошка истраживања
18.09. у 11.00 101

Истраживачке орјентације у андрагогији
18.09. у 11.00 101

Методе и технике истраживања у образовању
18.09. у 11.00 101

Методе и технике истраживања у андрагогији
18.09. у 11.00 101

Менаџмент у образовању одраслих
16.09. у 14.00 101

Образовање старих
25.09. у 15.00 213

Планирање образовања одраслих
24.09. у 13.00 267

Планирање кадрова и образовања
24.09. у 13.00 267

Социјална андрагогија
23.09. у 14.30 103

Андрагогија комуникација и медија
17.09. у 12.00 101

Андрагогија масовних комуникација
17.09. у 12.00 101

Породична андрагогија
23.09. у 14.30 103

Развој људских ресурса
24.09. у 13.00 267

Андрагогија слободног времена
17.09. у 12.00 101

Стручно образовање одраслих
16.09. у 11.00 103

Функционална писменост и кључне компетенције
18.09. у 13.00  18.09. у 11.00, 104 104Изборни предмети са одељења
Андрагогија игре и стваралаштва
17.09. у 12.00 101

Образовање одраслих за животну средину
24.09. у 10.00 103

Он-лајн образовање одраслих
18.09. у 15.00 106

Online образовање
18.09. у 15.00 106

Вештине саветовања у образовању одраслих
17.09. у 12.00 101

Драмске технике у образовању одраслих
17.09. у 12.00 101

Образовање и рекреација одраслих
17.09. у 12.00 101

Анализа потреба за вештинама и обукама
16.09. у 11.00 103

Основно образовање одраслих и кључне компетенције
16.09. у 14.00 101

Маркетинг у образовању одраслих
16.09. у 14.00 101

Образовање и комуникационе вештине одраслих
17.09. у 12.00 101

Квалитет у образовању одраслих
17.09. у 11.00 103

Образовање лидера
16.09. у 14.00 101

Организација која учи
24.09. у 13.00 267

Пенолошка андрагогија
25.09. у 14.00 267

Регрутовање и селекција људских ресурса
24.09. у 13.00 267Изборни предмети са других одељења
Општа психопатологија
25.09. у 17.00 101
↑↑↑