Andragogija

 • 2014 - докторске студије - ФФ
 • 2019 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2015 - доцент - Учитељски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2015 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПЕДАГОГИЈА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ И ИСТОРИЈА ПЕДАГОГИЈЕ)
 • 2007 -  2010 - Промене у основношколском образовању – проблеми, циљеви, стратегије
  Учитељски факултет, Универзитет у Београду
 • 2011 -  2015 - Концепције и стратегије обезбеђивања квалитета базичног образовања и васпитања
  Учитељски факултет, Универзитет у Београду
↑↑↑