Andragogija

 • Менаџмент и маркетинг у образовању
  Лидерство
  Професионализација наставе и наставника
  Организација и систем образовања одраслих
  Методика развоја животних вештина одраслих
 • 1974 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1980 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЧИНИОЦИ УСПЕШНОГ И НЕУСПЕШНОГ СТУДИРАЊА УЗ РАД)
 • 1986 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: САМООБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА У КОНЦЕПЦИЈИ ПЕРМАНЕНТНОГ ОБРАЗОВАЊА)
 • 2001 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ТЕОРИЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБРАЗОВАЊА)
 • 1996 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНОГ РАДА)
 • 1992 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНОГ РАДА)
 • 2006 -  - Менаџмент људских и социјалних ресурса
  Факултет безбедности, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2006 -  Кризни менаџмент у образовању
  Факултет безбедности, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2004 -  2006 -  Андрагошки циклус
  Факултет организационих наука, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2004 -  2007 -  Управљање системом образовања
  Факултет организационих наука, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2005 -  2007 -  Менаџмент образовног циклуса
  Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Србија (циклус предавања)
 • 2005 -  Менаџмент у образовању
  Босански културни центар и iiz-dvv, Сарајево, Босна и Херцеговина (предавање по позиву)
 • 2007 -  Министарство науке  (члан матичног одбора за друштвене науке)
 • 2007 -  Скупштина града Београда  (члан савета Скупштине града Београда за побољшање положаја младих без квалификација)
 • 2005 -  Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Новом Саду  (члан научног већа)
 • 1997 -  1998 - Association for Teacher Education in Europe - ATEE  (чланство)
 • 1977 -  Андрагошко друштво Србије  (чланство)
 • 1995 -  Редакција часописа Андрагошке студије, ИПА, Београд  (чланство)
 • 2000 -  Редакција часописа Образовање одраслих, iiz/dvv, BKC, Сарајево  (чланство)
 • 2007 -  ESREA (European Society for Research on the Education of Adults)  (чланство)
 • 2006 -  2009 - Филозофски факултет у Београду  (управник одељења)
 • 2006 -  2010 - Образовање и учење - претпоставке европских интеграција
  Министарство за науку и заштиту животне средине РС и ИПА Филозофског факултета (руководилац)
 • 2011 -  Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања у Србији
  Министарство просвете и науке Републике Србије (Истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑