Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 05. до 10.09. 2019.
  • уплата најкасније до: 06.09. 2019.
  • провера услова и приговори: 11.09. 2019.
  • испити: од 16.09. до 25.09. 2019.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
17.09. 10:00 сала 310

Класичне социолошке теорије
17.09. 10:00 сала 310

Општа историја XIX и XX века
24.09. 10:00 сала 408

Основи филозофије и методологије науке
17.09. 10:00 сала 312

Социјална демографија
23.09. 12:00  10:30, 105 сала 310

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
19.09. 11:00 сала 301

Увод у социокултурну антропологију
18.09. 16:00 k 364

Увод у социологију 1
16.09. 10:00  26.09. у 10:00, 301 сала 310

Увод у социологију 2
23.09. 11:00 k 366

Социјална психологија
16.09. 13:00 Амф.II ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
23.09. 12:00  17.09. у 12:00, 105 сала 310

Историја економске мисли
25.09. 09:00 сала 310

Методологија социолошких истраживања I
18.09. 14:00 сала 101

Основи економије
25.09. 09:00 сала 310

Основи економије I и Основи економије II
24.09. 09:00 сала 308

Савремене социолошке теорије
17.09. 10:00 сала 301

Социологија глобализације
16.09. 10:00  26.09. у 10:00, 301 сала 310

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
24.09. 12:00 k 351

Социологија друштвених девијација-криминалитет
23.09. 13:00 k 351

Социологија културе
19.09. 11:00 сала 310

Социологија образовања (андрагози)
16.09. 10:00 к 364

Социјална патологија-увод (програм 2003. до и 2005)
24.09. 12:00 k 351

Социологија религије
23.09. 11:00 сала 301

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
23.09. 14:00 сала 106

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
22.09. 11:00 сала 310

Теорије моћи (Моћ - по старом)
22.09. 11:00 сала 310

Традиционално и модерно у култури
19.09. 16:00 к 364

Увод у социологију образовања
16.09. 11:00 к 364

Увод у студије глобализације
16.09. 10:00 сала 310III ГОДИНА
Антропологија рата
19.09. 16:00 k 364

Друштвене девијације и облици девијантног понашања
24.09. 12:00 k 351

Глобализација културе
16.09. 10:00  26.09. у 10:00, 301 сала 310

Култура касног капитализма
20.09. 11:00 сала 313

Методологија социолошких истраживања (програми закључно са 2005)
18.09. 14:00 сала 101

Методологија социолошких истраживања II
18.09. 14:00 сала 101

Основе социологије рада
16.09. 10:00 сала 301

Политичка глобализација
16.09. 10:00  26.09. у 10:00, 301 сала 310

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
19.09. 16:00 k 364

Социологија руралног развоја (Социологија насеља - социологија села)
24.09. 10:30 сала 312

Социокултурна антропологија (програми до 2002)
19.09. 16:00 k 364

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
24.09. 11:00 k 351

Социологија менталних поремећаја
23.09. 10:00 k 351

Социјална и резиденцијална сегрегација
24.09. 10:30 ИСИ ФФ

Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање/анализа)
23.09. 14:00 сала 106

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
24.09. 09:00 сала 310Модул Економска социологија
Економска глобализација
16.09. 10:00  26.09. у 10:00, 301 сала 310

Економска транзиција
25.09. 09:00 сала 310

Основи економске социологије
26.09. 10:00 к 367

Основи социологије организације
20.09. 10:00 сала 310

Савремене економске миграције
23.09. 14:00 к 369Модул Социологија културе
Историја џеза
24.09. 10:00 сала 408

Језик и друштво: увод у социолингвистику
17.09. 16:30 сала 301

Култура и друштвене разлике
17.09. 16:30 сала 301

Полност и култура
17.09. 11:00 к 364

Постмодернизам и савремена антропологија
19.09. 16:00 к 364

Род и култура
17.09. 11:00 к 364

Социологија масовне културе
19.09. 11:00 сала 310

Увод у социологију музике
17.09. 10:00 сала 310

Увод у светске религије
23.09. 11:00 сала 301IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
24.09. 09:00 сала 310

Методика наставе социологије
17.09. 10:00 к 364

Социологија насеља - социологија града
23.09. 10:30 ИСИ ФФ

Социологија политике
20.09. 11:00  25.09. у 12:00, 313 сала 309

Социологија породице
25.09. 11:00 ИСИ ФФМодул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
23.09. 10:30 ИСИ ФФ

Изазови савремене породице
24.09. 11:00 ИСИ ФФ

Социологија детињства
24.09. 11:00 ИСИ ФФ

Социологија окружења
23.09. 10:30 ИСИ ФФ

Социологиjа омладине
24.09. 11:00 ИСИ ФФ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
23.09. 10:30 ИСИ ФФМодул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
20.09. 11:00  25.09. у 12:00, 313 сала 309

Историјска социологија
22.09. 11:00 сала 310

Превладавање прошлости
20.09. 11:00  25.09. у 12:00, 313 сала 309

Социологија етничких група и нација
20.09. 11:00  25.09. у 12:00, 313 сала 309

Социологија избора
22.09. 11:00 сала 310МАСТЕР СТУДИЈЕ
Кључни проблеми социолошке теорије
17.09. 16:30 сала 301

Методологија социолошких истраживања
18.09. 14:00 сала 101ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштвених појава
26.09. 12:30 К 370
↑↑↑