Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10. до 17.06. 2019.
  • уплата најкасније до: 14.06. 2019.
  • провера услова и приговори: 18.06. 2019.
  • испити: од 24.06. до 03.07. 2019.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
02.07. 10:30 сала 103

Класичне социолошке теорије
02.07. 10:30 сала 103

Општа историја XIX и XX века
27.06. 09:45 сала 101

Основи филозофије и методологије науке
24.06. 10:00 сала 105

Социјална демографија
24.06. 12:00 сала 310

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
01.07. 11:00 сала 301

Увод у социокултурну антропологију
02.07. 13:00 сала 310

Увод у социологију 1
25.06. 10:00 k 379

Увод у социологију 2
27.06. 09:00 сала 310

Увод у теорију друштва /друге студијске групе
25.06. 10:00 k 379

Социјална психологија
26.06. 14:00 Амф.II ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
24.06. 12:00 сала 310

Историја економске мисли
27.06. 10:00 сала 301

Методологија социолошких истраживања I
03.07. 15:00 сала 103

Основи економије
28.06. 10:00 сала 301

Основи економије 1 и 2
27.06. 10:00 сала 301

Савремене социолошке теорије
02.07. 10:30 сала 301

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
25.06. 12:00 k 351

Социологија друштвених девијација-криминалитет
24.06. 14:00 k 351

Социологија глобализације
25.06. 10:00 k 379

Социологија културе
27.06. 15:00 сала 310

Социологија образовања (андрагози)
24.06. 10:00 к 364

Социјална патологија - увод
25.06. 12:00 к 351

Социологија религије
24.06. 11:00 к 380

Социологија свакодневног живота
02.07. 10:30 сала 301

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
25.06. 14:00 сала 106

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
30.06. 11:00 сала 103

Теорије моћи
29.06. 16:00 сала 101

Традиционално и модерно у култури
01.07. 13:00 к 364

Увод у социологију образовања
24.06. 10:00 к 364

Увод у студије глобализације
25.06. 10:00 k 379III ГОДИНА
Антропологија рата
01.07. 13:00 k 364

Друштвене девијације и облици девијантног понашања
25.06. 12:00 k 351

Глобализација културе
25.06. 10:00 k 379

Култура касног капитализма
28.06. 11:00 сала 313

Методологија социолошких истраживања (програми закључно са 2005)
03.07. 15:00 сала 103

Методологија социолошких истраживања II
03.07. 15:00 сала 103

Основе социологије рада
01.07. 09:00 сала 310

Политичка глобализација
25.06. 10:00 k 379

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
01.07. 13:00 k 364

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
25.06. 11:00 k 351

Социологија менталних поремећаја
24.06. 10:00  02.07. у 14:00, к 351 k 351

Социјална патологија (програми до 2002)
25.06. 12:00 k 351

Социологија руралног развоја (Социологија насеља - социологија села)
28.06. 10:30 ИСИ ФФ

Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање)
25.06. 14:00 сала 106

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
24.06. 09:00 сала 301Модул Економска социологија
Економска глобализација
25.06. 10:00 k 379

Економска транзиција
27.06. 10:00 сала 301

Основи економске социологије
25.06. 10:00 к 381

Основи социологије организације
02.07. 10:00 сала 310

Савремене економске миграције
30.06. 13:00 к 369Модул Социологија културе
Историја џеза
27.06. 09:45 сала 101

Језик и друштво: увод у социолингвистику
02.07. 16:30 сала 310

Култура и друштвене разлике
02.07. 16:30 сала 310

Полност и култура
01.07. 13:00 к 364

Постмодернизам и савремена антропологија
01.07. 13:00 к 364

Род и култура
25.06. 14:30 к 364

Социологија масовне културе
27.06. 15:00 сала 310

Увод у социологију музике
02.07. 10:30 сала 103

Увод у светске религије (за студенте који су ове године слушали курс)
24.06. 11:00 сала 308

Увод у светске религије (за претходне генерације)
24.06. 11:00 к 380IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
24.06. 09:00 сала 301

Социологија насеља - социологија града
27.06. 10:30 сала 313

Социологија политике
28.06. 12:00 сала 308

Социологија породице
03.07. 11:00 ИСИ ФФ

Методика наставе социологије
25.06. 14:00 к 364Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
24.06. 10:30 сала 310

Изазови савремене породице
02.07. 11:00 ИСИ ФФ

Социологија детињства
02.07. 11:00 ИСИ ФФ

Социологија окружења
27.06. 09:30 сала 313

Социологија омладине
02.07. 11:00 ИСИ ФФМодул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
28.06. 12:00 сала 308

Историјска социологија
30.06. 11:00 сала 103

Превладавање прошлости
28.06. 12:00 сала 308

Социологија етничких група и нација
28.06. 12:00 сала 308

Социологија избора
30.06. 11:00 сала 103МАСТЕР СТУДИЈЕ
Кључни проблеми социолошке теорије
02.07. 16:30 сала 310

Методологија социолошких истраживања
03.07. 15:00 сала 103

Економска глобализација
25.06. 10:00 k 379

Социолошка теорија и метод - проф. Владимир Вулетић
25.06. 10:00 k 379ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Епистемиолошки темељи метода друштвених истраживања
25.06. 13:00 к 370

Методе истраживања друштвених појава
25.06. 13:00 к 370

Социокултурна антропологија
01.07. 13:00 к 364
↑↑↑