Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18. до 21.05. 2020.
  • уплата најкасније до: 22.05. 2020. /до 40%/
  • провера услова и приговори: 22.05. 2020.
  • испити: од 01.06. до 27.06. 2020.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
19.6. 9:30 Амф.

Класичне социолошке теорије и Класици социологије и антропологије
19.6. I група 9:30, II група 15:00 Амф.

Општа историја XIX и XX века
15.6. 15:00 сала 308

Основи филозофије и методологије науке
10.6. 10:00 сала 310

Социјална демографија
15.6. 9:30 Амф.

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
18.6. 11:30 сала 103

Увод у социокултурну антропологију
19.6. 11:30 сала 101

Увод у социологију 1
15.6. 8:00 сала 310

Увод у социологију 2
17.6. 11:30 сала 103

Социјална психологија
16.6. 8:00 Амф., 101,103II ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
15.6. 13:00 сала 310

Историја економске мисли
16.6. 10:00 сала 310

Методологија социолошких истраживања I
15.6. 15:00 и 18:30 сала 103

Основи економије
15.6. 10:00 сала 308

Основи економије 1 и 2
16.6. 10:00 сала 310

Савремене социолошке теорије
16.6. 15:00 сала 103

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
15.6. 14:00 сала 105

Социологија друштвених девијација-криминалитет
15.6. 14:00 сала 105

Социологија глобализације
15.6. 8:00 сала 310

Социологија културе
18.6. 11:30 Амф.

Социологија образовања (андрагози)
17.6. 10:00 сала 308

Социологија религије
17.6. 9:30 сала 310

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
15.6. 9:00-11:00 I група 11:30-13:30 II група 15:00-17:00 III група сала 101

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
20.6. 15:00 сала 103

Теорије моћи
20.6. 15:00 сала 103

Традиционално и модерно у култури
19.6. 13:00 сала 101

Увод у социологију образовања
17.6. 11:00 сала 308

Увод у студије глобализације
15.6. 8:00 сала 310III ГОДИНА
Статистика у друштвеним истраживањима - анализа
15.6. 13:30 сала 106

Полност и култура
16.6. 11:00 сала 308

Антропологија рата
19.6. 13:00 сала 101

Глобализација културе
15.6. 8:00 сала 310

Култура касног капитализма
19.6. 11:30 сала 308

Методологија социолошких истраживања II
16.6. 18:30 сала 310

Основе социологије рада
15.6. 8:00 сала 103

Политичка глобализација
15.6. 8:00 сала 310

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
19.6. 13:00 сала 101

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
15.6. 10:00 сала 104 и 105

Социологија менталних поремећаја
15.6. 10:00 сале 104 и 105

Социологија руралног развоја (Социологија насеља - социологија села)
16.6. 15:00 сала 101

Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање)
15.6. 9:00 сала 101

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
16.6. 11:30 сала 101Модул Економска социологија
Економска глобализација
15.6. 8:00 сала 310

Економска транзиција
16.6. 10:00 сала 310

Основи економске социологије
15.6. 11:30 сала 103

Основи социологије организације
18.6. 8:00 сала 103

Савремене економске миграције
15.6. 13:00 сала 310Модул Социологија културе
Култура и друштвене разлике
17.6. 11:30 сала 312

Род и култура
16.6. 11:00 сала 308

Социологија масовне културе
18.6. 11:30 Амф.

Увод у социологију музике
19.6. 9:30 Амф.

Увод у светске религије (за генерацију која је ове године слушала курс)
17.6. 9:30 сала 101IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
17.6. 11:30 сала 310

Социологија насеља - социологија града
18.6. 11:30 сала 310

Социологија политике
19.6. 15:00 сала 310

Социологија породице
18.6. 10:00 Институт

Методика наставе социологије
16.6. 10:00 сала 308Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
16.6. 18:30 сала 308

Изазови савремене породице
16.6. 12:00 Институт

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
20.6. 11:30 сала 312

Социологија окружења
20.6. 13:00 сала 103

Социологија омладине
16.6. 10:00 ИнститутМодул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
19.6. 15:00 сала 310

Историјска социологија
20.6. 15:00 сала 103

Превладавање прошлости
19.6. 15:00 сала 310

Социологија етничких група и нација
19.6. 15:00 сала 310

Социологија избора
20.6. 15:00 сала 103МАСТЕР СТУДИЈЕ
Методика наставе социологије 2
16.6. 10:00 сала 308

Кључни проблеми социолошке теорије
17.6. 11:30 сала 312

Методологија социолошких истраживања
16.6. 18:30 сала 310ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштвених појава
18.6. 14:00 370
↑↑↑