Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20. до 28.05. 2019.
  • уплата најкасније до: 24.05. 2019.
  • провера услова и приговори: 29.05. 2019.
  • испити: од 03. до 12.06. 2019.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
11.06. 10:00 сала 103

Класичне социолошке теорије и Класици социологије и антропологије
11.06. 10:00 сала 103

Општа историја XIX и XX века
04.06. 09:45 сала 101

Основи филозофије и методологије науке
06.06. 12:00 сала 308

Социјална демографија
05.06. 12:00 сала 310

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
06.06. 11:00 сала 301

Увод у социокултурну антропологију
05.06. 11:00 сала 308

Увод у социологију 1
04.06. 10:00 сала 310

Увод у социологију 2
10.06. 09:00 сала 310

Увод у теорију друштва /друге студијске групе
04.06. 10:00 сала 310

Социјална психологија
03.06. 13:00 Амф.II ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
05.06. 12:00 сала 310

Историја економске мисли
05.06. 10:00 сала 301

Методологија социолошких истраживања I
12.06. 14:00 сала 103

Основи економије
07.06. 10:00 сала 301

Основи економије 1 и 2
05.06. 10:00 сала 301

Савремене социолошке теорије
04.06. 10:30 сала 301

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
11.06. 12:00 k 351

Социологија друштвених девијација-криминалитет
10.06. 14:00 k 351

Социологија глобализације
04.06. 10:00 сала 310

Социологија културе
06.06. 13:00 сала 310

Социологија образовања (андрагози)
03.06. 10:00 k 364

Социјална патологија - увод
11.06. 12:00 к 351

Социологија религије
03.06. 11:00 к 380

Социологија свакодневног живота
04.06. 10:30 сала 301

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
12.06. 10:00 сала 106

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
08.06. 16:00 сала 101

Теорије моћи
08.06. 16:00 сала 101

Традиционално и модерно у култури
06.06. 13:00 k 364

Увод у социологију образовања
03.06. 10:00 k 364

Увод у студије глобализације
04.06. 10:00 сала 310III ГОДИНА
Антропологија рата
06.06. 15:00 k 364

Друштвене девијације и облици девијантног понашања
11.06. 12:00 к 351

Глобализација културе
04.06. 10:00 сала 310

Култура касног капитализма
07.06. 11:00 сала 312

Методологија социолошких истраживања (програми закључно са 2005)
12.06. 14:00 сала 103

Методологија социолошких истраживања II
12.06. 14:00 сала 103

Основе социологије рада
08.06. 10:00 сала 308

Политичка глобализација
04.06. 10:00 сала 310

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
06.06. 13:00 к 364

Социјална патологија (до 2002)
11.06. 12:00 к 351

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
11.06. 11:00 к 351

Социологија менталних поремећаја
10.06. 10:00 к 351

Социологија руралног развоја (Социологија насеља - социологија села)
10.06. 10:30 сала 312

Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање)
12.06. 10:00 сала 106

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
03.06. 09:00 сала 301Модул Економска социологија
Економска глобализација
04.06. 10:00 сала 310

Економска транзиција
05.06. 10:00 сала 301

Основи економске социологије
08.06. 10:00 сала 308

Основи социологије организације
06.06. 10:00 сала 310

Примењена економска социологија
08.06. 10:00 сала 308

Савремене економске миграције
10.06. 13:00 к 369Модул Социологија културе
Историја џеза
04.06. 09:45 сала 101

Језик и друштво: увод у социолингвистику
04.06. 16:30 сала 310

Култура и друштвене разлике
04.06. 16:30 сала 310

Полност и култура
06.06. 13:00 k 364

Род и култура
04.06. 11:00 k 364

Социологија масовне културе
06.06. 13:00 сала 310

Увод у социологију музике
11.06. 10:00 сала 103

Увод у светске религије (за генерацију која је ове године слушала курс)
03.06. 11:00 сала 310

Увод у светске религије (за претходне генерације)
03.06. 11:00 к 380IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
03.06. 09:00 сала 301

Социологија насеља - социологија града
11.06. 11:00 сала 312

Социологија политике
07.06. 12:00 сала 308

Социологија породице
12.06. 11:00 ИСИ ФФ

Методика наставе социологије
04.06. 10:00 k 364Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
03.06. 10:00 сала 310

Изазови савремене породице
11.06. 10:00 ИСИ ФФ

Социологија детињства
11.06. 10:00 ИСИ ФФ

Социологија окружења
11.06. 10:00 сала 312

Социологија омладине
11.06. 10:00 ИСИ ФФМодул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
07.06. 12:00 сала 308

Историјска социологија
08.06. 16:00 сала 101

Превладавање прошлости
07.06. 12:00 сала 308

Социологија етничких група и нација
07.06. 12:00 сала 308

Социологија избора
08.06. 16:00 сала 101МАСТЕР СТУДИЈЕ
Информационо-комуникационо технологије и друштвене мреже
05.06. 09:30 к 378

Кључни проблеми социолошке теорије
04.06. 16:30 сала 310

Методологија социолошких истраживања
12.06. 14:00 сала 103

Родне студије II
06.06. 13:00 k 364

Економска глобализација
04.06. 10:00 сала 310

Социолошка теорија и метод - проф. Владимир Вулетић
04.06. 10:00 сала 310ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Епистемолошки темељи метода друштвених истраживања
07.06. 13:00 к 370

Методе истраживања друштвених појава
07.06. 13:00 к 370
↑↑↑