Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 21.01. до 27.01.2021.
  • уплата најкасније до: 22.01.2021.
  • провера услова и приговори: 28.01.2021.
  • испити: од 01. до 13.02.2021.
I ГОДИНА
Увод у социологију 1
11.2. 8:00 сала 101

Увод у социологију 2
10.2. 15:00 сала 310

Историја политичких и социјалних теорија
12.2. 8:00 Амф.

Класичне социолошке теорије
12.2. 8:00 Амф.

Општа историја XIX и XX века
8.2. 12:00 сала 105

Социјална демографија
8.2. 12:00 сала 301

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
9.2. 9:00 сала 310

Увод у социокултурну антропологију
12.2. 13:00 Амф.

Социјална психологија
3.2. 9:00 Амф., сала 101, сала 103II ГОДИНА
Увод у социологију образовања
8.2. 16:00 сала 103

Антропологија рата
12.2. 13:00 Амф.

Социологија образовања (андрагози)
8.2. 16:00 сала 103

Основи економије 2
12.2. 10:00 сала 308

Демографија партнерства и рађања
8.2. 12:00 сала 301

Историја економске мисли
10.2. 10:00  10.02. у 10.00, 308 сала 308

Методологија социолошких истраживања I
8.2. 18:00 сала 101

Основи економије
10.2. 10:00  10.02. у 10.00, 308 сала 308

Основи економије 1
11.2. 10:00  06.02. у 10.00, 310 сала 310

Савремене социолошке теорије
13.2. 14:00 сала 101

Социологија друштвених девијација-криминалитет

Социологија глобализације
11.2. 8:00 Амф.

Социологија културе
11.2. 11:00 сала 103

Социологија религије (писмено)
10.2. 10:00 сала 310

Социологија религије
10.2. 10:00 сала 309

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
9.2. 10:00 сала 106

Теорија друштвене структуре и система
8.2. 12:00 сала 310

Теорије моћи
8.2. 12:00 сала 310

Увод у студије глобализације
11.2. 8:00 Амф.III ГОДИНА
Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање)
9.2. 10:00 сала 106

Култура касног капитализма
9.2. 14:00 сала 312

Историја економске мисли
10.2. 10:00 сала 308

Родне студије I
12.2. 13:00 Амф.

Социологија руралног развоја
12.2. 14:00 сала 103

Глобализација културе
11.2. 8:00 Амф.

Методологија социолошких истраживања II
8.2. 16:00, 18:00, 20:00 сала 101

Основе социологије рада
13.02. у 09:00 101

Политичка глобализација
11.2. 8:00 Амф.

Социологија менталних поремећаја

Статистика у друштвеним истраживањима (анализа)
9.2. 10:00 сала 106

Теорије о друштв. променама (Општа социологија II по старом)
10.2. 10:00 сала 101Модул Економска социологија
Савремене економске миграције
8.2. 12:00 сала 301

Економска глобализација
11.2. 8:00 Амф.

Економска транзиција
10.2. 10:00  10.02. у 10.00, 308 сала 308

Основи економске социологије
13.02. у 09:00 101

Основи социологије организације
8.2. 8:00 сала 310Модул Социологија културе
Род и култура
9.2. 11:00 сала 308

Култура и друштвене разлике
10.02. u 16:30  10.2. 16:00, сала 308 308

Језик и друштво - увод у социолингвистику
10.2. 16:00 сала 308

Постмодернизам и савремена антропологија
12.2. 13:00 Амф.

Социологија масовне културе
11.2. 11:00 сала 103

Увод у социологију музике
12.2. 8:00 Амф.

Увод у светске религије
10.2. 10:00 сала 309IV ГОДИНА
Социологија града
12.2. 14:00  10.02. у 10.30, 313 сала 103

Друштвени систем и друштвене промене у Србији (Општа социологија II)
10.2. 15:00 сала 101

Социологија политике
11.2. 15:00 сала 101

Социологија породице
10.2. 13:00 сала 101

Социологија становања
12.2. 14:00 сала 103

Методика наставе социологије
10.2. 11:00 сала 312Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
12.2. 14:00  10.02. у 10.30, 313 сала 103

Изазови савремене породице
9.2. 13:00 ИСИ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
12.2. 14:00  10.02. у 10.30, 313 сала 103

Социологија детињства
9.2. 11:00 ИСИ

Социологија окружења
12.2. 14:00  10.02. у 10.30, 313 сала 103

Социологија омладине
9.2. 12:00 ИСИМодул Социологија политике
Идеологије југословенства
11.2. 15:00 сала 101

Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
11.2. 15:00 сала 101

Историјска социологија
8.2. 12:00 сала 310

Превладавање прошлости
11.2. 15:00 сала 101

Социологија етничких група и нација
11.2. 15:00 сала 101

Социологија избора
8.2. 12:00 сала 310МАСТЕР СТУДИЈЕ
Кључни проблеми социолошке теорије
10.02. у 16:30  10.2. 16:00, сала 308 308

Методологија социолошких истраживања
8.2. 18:00 сала 101ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштвених појава
12.02. у 13:00 к 370

Историја социолошких теорија
04.02. у 11:00 к 368
↑↑↑