Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 14.12. до 26.12.2020.
  • уплата најкасније до: 25.12.2020. /до 20%/
  • провера услова и приговори: 27.12.2020. и 28.12.2020.
  • испити: од 11. до 23.01.2021.
I ГОДИНА
Увод у социологију 2
20.1. 12:00 сала 310

Историја политичких и социјалних теорија
21.1. 8:00 Амф.

Класичне социолошке теорије
21.1. 8:00 Амф.

Општа историја XIX и XX века
23.1. 11:00 сала 105

Социјална демографија
18.1. 12:00 сала 301

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
22.1. 10:00 сала 103

Увод у социокултурну антропологију
19.1. 12:00 Амф.

Увод у социологију 1
21.1. 16:00 сала 101

Социјална психологија
16.1. 9:00 Амф., сала 101, сала 103II ГОДИНА
Увод у социологију образовања
18.1. 14:30 Амф.

Социологија глобализације
21.1. 16:00 сала 101

Основи економије 2
22.1. 10:00 сала 310

Социологија образовања (за андрагоге)
18.1. 14:30 Амф.

Демографија партнерства и рађања
18.1. 12:00 сала 301

Историја економске мисли
20.1. 10:00 сала 308

Методологија социолошких истраживања I
18.1. 18:00 сала 101

Основи економије
20.1. 10:00 сала 308

Основи економије 1
21.1. 10:00 сала 310

Савремене социолошке теорије
23.1. 14:00 сала 101

Социологија глобализације
21.1. 10:00 сала 309

Социологија културе
21.1. 11:00 сала 101

Социологија религије
20.1. 10:00 сала 309

Социологија религије (писмено)
20.1. 10:00 сала 310

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
21.1. 11:00 сала 106

Теорија друштвене структуре и система
18.1. 13:00 сала 310

Теорије моћи
18.1. 13:00 сала 310

Увод у студије глобализације
21.1. 16:00 сала 101III ГОДИНА
Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање)
21.1. 11:00 сала 106

Култура касног капитализма
22.1. 14:00 сала 312

Демографија партнерства и рађања
18.1. 12:00 сала 301

Антропологија рата
19.1. 12:00 Амф.

Социологија руралног развоја
19.1. 14:00 сала 101

Родне студије I
19.1. 12:00 Амф.

Социологија друштвених девијација-криминалитет
21.1. 14:00 сале 105 и 308

Глобализација културе
21.1. 16:00 сала 101

Методологија социолошких истраживања II
18.1. 16:00,18:00,20:00 сала 101

Основе социологије рада
19.1. 16:00 сала 101

Политичка глобализација
21.1. 16:00 сала 101

Социологија насеља - социологија села
19.1. 14:00 сала 101

Социокултурна антропологија (програми до 2002)
19.1. 12:00 Амф.

Социологија менталних поремећаја
21.1. 11:00 сале 105 и 308

Статистика у друштвеним истраживањима (анализа)
21.1. 11:00 сала 106

Теорије о друштвеним променама
20.1. 14:00 сала 101Модул Економска социологија
Економска глобализација
21.1. 16:00 сала 101

Економска транзиција
20.1. 10:00 сала 308

Основи економске социологије
20.1. 11:30 кабинет

Основи социологије организације
18.1. 10:00 сала 310Модул Социологија културе
Култура и друштвене разлике
20.1. 16:00 сала 308

Језик и друштво - увод у социолингвистику
20.1. 16:00 сала 308

Род и култура
19.1. 11:00 сала 310

Социологија масовне културе
21.1. 11:00 сала 101

Увод у социологију музике
21.1. 8:00 Амф.

Увод у светске религије
20.1. 10:00 сала 309IV ГОДИНА
Социологија града
19.1. 14:00 сала 101

Друштвени систем и друштвене промене у Србији
20.1. 17:00 сала 101

Социологија политике
19.1. 19:00 сала 101

Социологија породице
23.1. 10:00  22.01. у 11.00, ИСИ сала 101Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
19.1. 14:00 сала 101

Изазови савремене породице
19.1. 13:00 ИСИ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
19.1. 14:00 сала 101

Социологија детињства
19.1. 11:00 ИСИ

Социологија окружења
19.1. 14:00 сала 101

Социологија омладине
19.1. 12:00 ИСИМодул Социологија политике
Идеологије југословенства
19.1. 19:00 сала 101

Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
19.1. 19:00 сала 101

Историјска социологија
18.1. 13:00 сала 310

Превладавање прошлости
19.1. 19:00 сала 101

Социологија етничких група и нација
19.1. 19:00 сала 101

Социологија избора
18.1. 13:00 сала 310Предмети за образовање наставника
Методика наставе социологије 1
20.1. 11:00 сала 312МАСТЕР СТУДИЈЕ
Кључни проблеми социолошке теорије
20.1. 16:00 сала 308

Методологија социолошких истраживања
18.1. 18:00 сала 101
↑↑↑