Социологија

 • 2007 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2015 - докторске студије - ФФ
 • 2016 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2011 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2009 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑