Социологија

 • Методологија социолошких истраживања
 • 2006 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2007 - мастер студије - ФФ
 • 2014 - докторске студије - ФФ
 • 2014 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2009 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2008 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2008 -  Социолошко удружење Србије и Црне Горе  (чланство)
 • 2009 -  2010 - Друштвени актери и друштвене промене у Србији 1990-2010.
  Институт за социолошка истраживања, Филозофски факултет, Универзитет у Београду (Истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑