Социологија

 • Квантитативна методологија
  Методологија емпиријских истраживања
  Економска социологија
  Друштвене неједнакости и друштвена стратификација
 • 1990 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1996 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: УЛОГА МУЛТИВАРИЈАНТНЕ АНАЛИЗЕ У СОЦИОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА-ИСТОРИЈСКА ПЕРСПЕКТИВА)
 • 2005 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ДРУШТВЕНА ПОКРЕТЉИВОСТ У СРБИЈИ У ПРОЦЕСУ ПОСТ-СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ)
 • (2000 - 2001) University College London
 • 2016 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2011 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2005 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 1997 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОСНОВИ СТАТИСТИКЕ)
 • 1992 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СТАТИСТИКА)
 • 2005 -  2005 -  Creative Industries in Belgrade
  New School University, New york, USA (предавање по позиву)
 • 2007 -  2007 -  Sociology of Change at the Balkans’
  University of Salento, Lecce, Italija (циклус предавања)
 • 2007 -  Методологија друштвених истраживања
  Универзитет уметности у Београду, Србија, Београд (гостујући професор)
 • 2002 -  2003 - Веће за реформу система образовања Министарства просвете Републике Србије  (чланство)
 • 1994 -  1996 - Часопис 'Социолошки преглед'  (чланство)
 • 2004 -  Међународно удружење за социологију (ISA), истраживачки комитет 28 за стратификацију, неједнакости и сиромаштво  (чланство)
 • 1992 -  Социолошко друштво Србије  (чланство)
 • 2010 -  2013 - НВО Мрежа против сиромаштва-Србија  (Председник Управног одбора)
 • 2016 -  2019 - Часопис Социологија  (Главни и одговорни уредник )
 • 2006 -  2010 - Друштвени актери и друштвене промене у Србији 1990-2010 године
  Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета (руководилац подпројекта и истраживач)
 • 2012 -  2013 - National consultation process in Serbia for UN Post 2015 Sustainable Development Goals
  UNDP Serbia (consultant, istraživač)
 • 2013 -  2014 - Istraživanje ekonomskih efekata socijalnog preduzetništva u Srbiji
  Republički zavod za statistiku I SeConS (кonsultant, istraživač)
 • 2009 -  2010 - Промоција дебате о социјалној укључености
  SeConS и Министарство рада и социјалне политике (консултант, истраживач)
 • 2009 -  2010 - Сиромаштво и социјална искљученост на селу у Србији
  SeConS и Програм за развој Уједињених нација, Београд (консултант, истраживач)
 • 2009 -  2010 - Извештај о људском развоју
  Програм за развој Уједињених нација (Вођа истраживачког тима)
 • 2011 -  2011 - Žensko preduzetništvo u Srbiji
  SeConS and UNWOMEN (istraživač)
 • 2012 -  2013 - Istraživanje položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada
  SeConS I FMI (rukovodilac istraživanja)
 • 2011 -  2015 - Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери
  Институт за социолошка истраживања, Филозофски факултет, Универзитет у Београду (Руководилац потпројекта Промене основних структура српског друштва)
 • 2012 -  2012 - Kontekstualizacija MICS4 za Rome u Srbiji
  UNICEF (consultant, istraživač)
 • 2012 -  2014 - Marginalisation of Roma in Central and South-Eastern Europe
  Institut za sociolška istraživanja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu (rukovodilac nacionalnog istraživačkog tima)
 • 2011 -  2014 - TEMPUS EQUI ED: setting up student support services at Serbian Universities
  Univerzitet u Beogradu (Koordinator tima Univerziteta u Beogradu)
 • 2012 -  2015 - INTRECOOP FP7 Marie Currie project on social entrepreneurship and social cooperatives
  Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu (istraživač)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑