Социологија

 • Истраживања међуодноса културе и политике у Србији
 • 1993 - одбрана докторске дисертације - ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
  (тема: СТИЛ ЖИВОТА И ПОЛИТИЧКА СТВАРНОСТ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ДРУШТВА)
 • 1976 - основне студије - Филозофски факултет у Нишу
 • 1986 - магистарске студије - Факултет политичких наука у Београду
  (тема: Промене стила живота индустријских радника као резултат аутоматизације процеса производње)
 • 2015 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2004 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2000 - ванредни професор - ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИШТИНИ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ)
 • 2008 -  2008 -  Национализам и национални мит
  Алтернативни културни центар, Ниш, Србија (предавање по позиву)
 • 2008 -  2008 -  Nation and Nationalism in the Contemporary World: Theory and Cases - held at the Mitrovica Summer Cources
  SPARK (Amsterdam, Netherlands); Универзитет у Приштини са седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, Србија (циклус предавања)
 • 2010 -  2010 -  Однос социјалдемократије и грађанске партиципације
  Универзитет Социјалдемократије (УНИСД) и Фондација Friedrich Ebert, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2010 -  2010 -  Кључне вредности социјализма
  Универзитет Социјалдемократије (УНИСД) и Фондација Friedrich Ebert, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2010 -  2010 -  Развој социјалдемократије у Србији
  Универзитет Социјалдемократије (УНИСД) и Фондација Friedrich Ebert, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2011 -  2011 -  Мањинске групе и политички ангажман
  Београдски фонд за политичку изузетност, Ниш, Србија (предавање по позиву)
 • 2011 -  2011 -  Идентитет – појединачни и колективни. Концепције нације и облици национализма. Патриотизам
  Филозофски факултет, Нови Сад и Хелсиншки одбор за људска права, Нови Сад, Србија (предавање по позиву)
 • 2012 -  2012 -  Социологија, карактер, друштвена условљеност кича
  Студентски културни центар, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2012 -  2012 -  Кич као култура
  Центар за културу, Смедерево, Србија (предавање по позиву)
 • 2012 -  2012 -  Криза и фашизам – идеологије и карактеристике
  Женски простор, Ниш, Србија (предавање по позиву)
 • 2013 -  2013 -  Национализам и модерна
  Филозофски факултет, Ниш, Србија (предавање по позиву)
 • 2013 -  2013 -  Шовинизам и расизам у оквиру етаблиране културе и политике
  Женски простор, Ниш, Србија (предавање по позиву)
 • 1983 -  1987 - Социолошко друштво Србије  (Председник Огранка и члан Председништва)
 • 1984 -  1993 - Издавачка кућа Градина, Ниш  (Уредник посебних издања, научне литературе и главни уредник)
 • 1993 -  1994 - Фабрика дувана Ниш  (Руководилац Службе маркетинга)
 • 2002 -  2003 - Универзитет у Нишу  (Главни и одговорни уредник Издавачке делатности)
 • 1994 -  2000 - Југословенско удружење за научно истраживање религије, Ниш  (Један од оснивача и члан Научног савета)
 • 2001 -  2006 - Друштво Ром Саит Балић, Ниш  (Потпредседник Скупштине)
 • 2002 -  2004 - Одсек за филозофију и социологију Филозофског факултета у Косовској Митровици  (Управник)
 • 2002 -  2004 - Универзитет у Косовској Митровици  (Члан Одбора за друштвене науке)
 • 1983 -  1987 - Председник Огранка Социолошког друштва Србије у Нишу и члан Председништва Социолошког друштва Србије  (чланство)
 • 1986 -  1990 - Члан редакције часописа за друштвено-историјска и културна питања Nissa, Ниш  (чланство)
 • 1998 -  2000 - Члан редакције Социолошког прегледа (орган Социолошког друштва Србије), Београд  (чланство)
 • 2003 -  2006 - Заменик главног и одговорног уредника часописа Социологија (орган Социолошког удружења Србије и Црне Горе), Београд  (чланство)
 • 2003 -  2004 - Образовање за грађанску културу. Јачање и мобилисање грађанског капацитета Рома
  Фондација ОXFAM (Руководилац пројекта)
 • 2001 -  2003 - Стратегије деловања синдиката у централној и Источној Европи у процесу транзиције (компаративно истраживање)
  Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу (Сарадник-истраживач)
 • 2003 -  2004 - Sociology of Roma Identity
  Civic Education Project - HESP -CRC Course Development Competition (Сарадник)
 • 2002 -  2003 - Ромска насеља, услови живота и могућности интеграције Рома у Србији
  Савезно министарство за националне и етничке групе (Истраживач)
 • 2002 -  2003 - Предрасуде и економска култура Рома
  Open Society Institute (Сарадник)
 • 2002 -  2003 - Јачање и мобилисање грађанског капацитета Рома
  Фондација ОXFAM (Координатор едукационог семинара)
 • 2001 -  2005 - Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције
  Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу (Сарадник-истраживач)
 • 2006 -  2010 - Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтeграције
  Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу (Сарадник-истраживач)
 • 2007 -  2007 - Статистичко истраживање о Ромима на подручју градске општине Црвени Крст у Нишу
  НВО РТВ Нишава из Ниша и Градска општина Црвени Крст у Нишу (Супервизор)
 • 2011 -  Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери
  Филозофски факултет, Београд (истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑