Социологија

 • Историја политичких и социјалиних теорија
  Социологија права
  Социологија музике
  Социологија међуетничких односа
 • 1986 - основне студије - ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВИОМ САДУ
 • 1991 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПРАВО И ЊЕГОВ ОДНОС СА МОРАЛОМ У СОЦИОЛОШКИМ КОНЦЕПЦИЈАМА ГРАЂАНСКИХ ТЕОРЕТИЧАРА 19. ВЕКА)
 • 1992 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: КОНСТИТУИСАЊЕ СОЦИОЛОГИЈЕ ПРАВА)
 • 2004 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 1999 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СОЦИЈАЛНИХ ТЕОРИЈА)
 • 1993 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СОЦИЈАЛНИХ ТЕОРИЈА)
 • 1993 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СОЦИЈАЛНИХ ТЕОРИЈА)
 • 1997 -  1998 -  Zivilgesellschaft
  Georg August Universität , Гетинген, Немачка (гостујући професор)
 • 2003 -  2003 -  Transformations of Civil Society in Eastern Europe
  Georg-August-Universität , Гетинген, Немачка (гостујући професор)
 • 1999 -  2000 -  Национализам и демократија
  Центар за унапређење правних студија , Београд, Југославија (гостујући професор)
 • 2000 -  2001 -  Парадигме у историјској социологији
  Алтернативна академска образовна мрежа, Београд, Југославија (гостујући професор)
 • 2001 -  2001 -  Западно хришћанство
  Алтернативна академска образовна мрежа, Београд, Југославија (гостујући професор)
 • 1993 -  1997 - Члан редакције часописа "Социологија"  (чланство)
 • 1994 -  1996 - Члан редакције часописа "Дијалог"  (чланство)
 • 2003 -  2004 - Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", Београд  (Члан Управног одбора)
 • 1997 -  1999 - Фонд за хуманитарно право  (Члан Савета)
 • 1998 -  2000 - Центар за регионализам, Нови Сад  (Члан Савета)
 • 2004 -  Фонд за отворено друштво, Београд  (Члан Управног одбора)
 • 2004 -  2006 - Члан Већа Универзитета за правне, политичке и науке цивилне одбране  (чланство)
 • 2006 -  2007 - Члан Матичног научног одбора Министарства науке Србије за друштвене науке  (чланство)
 • 1997 -  2000 - Главни и одговорни уредник часописа "Социологија"  (чланство)
 • 2006 -  2009 - Филозофски факултет у Београду  (председник савета)
 • 2002 -  2002 - Филозофски факултет у Београду  (продекан за наставу)
 • 2006 -  2011 - Просвећеност у европском, регионалном и националном контексту: историја и савременост
  Институт за филозофију и друштвену теорију (истраживач)
 • 2011 -  Izаzovi nove društvene integrаcije u Srbiji: koncepti i аkteri
  Institut za sociološka istraživanja
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑