Социологија

  • 2005 - основне студије - ФФ
  • 2009 - магистарске студије - ФФ
  • 2015 - одбрана докторске дисертације - ФФ
  • 2019 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
  • 2016 - научни сарадник - ФФ
    (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑