Психологија

Курс:
Когниција 2 (докт.)
У оквиру предмета: Когниција 2
Предавачи: др Василије Гвозденовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Преглед претеча конекционизма од асоцијационизма до првих покушаја рачунарске симулације когнитивних процеса.
Циљ изучавања курса: Предмет има за циљ упознавање са основним идејама конекционизма као једне од доминантних парадигми у когнитивној психологији. Такође, предмет има за циљ упознавање са начином на који се генеришу неуронске мреже и могућностима симулације различитих когнитивних и перцептивних феномена.
Предуслови за полагање: Нема услова
Облици наставе: Предавања
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час- предавања
Договор о раду, обавезе студената. Основни концепти когнитивне психологије. Шире разматрање области визуелне когниције.

2. недеља
предавање - Историјски преглед изучавања пажње
Истраживања пажње у оквиру академске психологије. Теоријска разматрања пажње. Тиченеров преглед својстава пажње. Допринос Вилијема Џејмса. Истраживања пажње у оквиру когнитивне обраде информација. Формирање концепта визуелне пажње. Метафора рефлектора. Метафора сочива. Дихотомија простор-објекат.

3. недеља
предавање - Визуелна претрага
Визуелна претрага. Задаци. Типови. Основна својства стимулације. Померање пажње.

4. недеља
предавање - Визуелна пажња и перцепција
Рано виђење. Теорија интеграције карактеристика. Асиметрија претраге. Слепило услед непажње.

5. недеља
предавање - Манифестације пажње
Селективна пажња. Неуралне основе визуелне селекције. Подељена пажња. Теорија капацитета.

6. недеља
предавање - Манифестације пажње
Ресурси пажње у паралелним задацима. Психолошки рефракторни период.

7. недеља
предавање - Контрола пажње
Експериментални ефекти увежбавања. Вештине контроле. Врсте вештина и њихово стицање. Контрола пажње у моторним вештинама.

8. недеља
предавање - Аутоматизација пажње
Аутоматизација и когнитивних задатака. Аутоматизација и пажња. Нојманова студија.

9. недеља
предавање - Визуелна пажња и везивање стимулусних карактеристика
Илузорне контуре. Визуелна претрага. Аутоматизација претраге. Време формирања перцепта.

10. недеља
предавање - Визуелна меморија: Увод
Карактеристике домена. Структура. Визуелна сензорна, краткорочна и дугорочна меморија.

11. недеља
предавање - Визуелна меморија: Опажање природних сцена
Поставка проблема. Потпорни системи. Дуготрајна меморија сцена.

12. недеља
предавање - Опажање објеката и визуелна меморија
Теорије структуралног описа. Теорије засноване на слици. Категоријално структурисана перцепција објеката. Визуелна дуготрајна меморија. Знање.

13. недеља
предавање - Резиме и завршна дискусија о обрађеним темама
Консултације и припрема за испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Василије Гвозденовић, Визуелна пажња (2011). Филозофски факултет, Београд
Steven J. Luck, Andrew Hollingworth (2008), Visual Memory. Oxford Series in Visual Cognition.
↑↑↑