Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 15. до 19.09. 2020.
  • уплата најкасније до: 20.09. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 20.09.2020.
  • испити: од 21.09. до 03.10. 2020.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
28.9. у 15 Амф, 101, 103

Увод у квалитативна истраживања, Квалитативна истраживања
1.10. у 10 Амф.

Статистика у психологији 1, Статистика у психологији 2, Статистика у истраживању образовања
1.10. у 13 Амф.

Статистика у психологији 2 - усмени испит
2.10. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
30.9. у 8:30 Амф.

Генетика
30.9. у 12 211II ГОДИНА
Психологија личности
28.9. у 9 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
29.9. у 10:30 Амф.

Психологија менталног здравља
1.10. у 15 Амф.

Психометрија, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
30.9. 106III ГОДИНА
Психологија интелигенције
2.10. у 11 Амф.

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1, Социјална психологија, Основи социјалне психологије
29.9. у 8 Амф, 101, 103

Генетика
30.9. у 12 211

Психопатологија деце и младих
1.10. у 10 283

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, стари програм)
28.9. у 10 211

Развојна психопатологија
28.9. у 12:30 Амф.

Психологија религије
28.9. у 12:30 Амф.IV ГОДИНА
Психолошке школе и правци
1.10. у 10 Амф.

Одабране теме из статистике и психометрије
30.9. 106

Клиничка психологија са психодијагностиком, Методе клиничке процене - предаја досијеа
23.9. у 10 257

Клиничка психологија са психодијагностиком
2.10. у 13 257

Основе клиничке процене
2.10. у 9 101

Методе клиничке процене
2.10. у 11 101

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
1.10. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
28.9. у 10 211

Психопатологија групних процена
28.9. у 12:30 Амф.

Афективни развој,Емоционални развој
29.9. у 10:30 Амф.

Комуникацијске вештине
29.9. у 17 104

Морални развој
29.9. у 10:30 Амф.

Психологија зрелог доба и старења
25.9. у 10 105

Психологија деце са потребом за додатном подршком - предаја портфолија на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
најкасније до 27.9. у 12 час

Психологија деце са потребом за додатном подршком - усмени испит
28.9. у 15 ЦОН

Методика наставе психологије
28.9. у 10 учионица ЦОН

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
29.9. у 17 104МАСТЕР
Морални развој - мастер
29.9. у 10:30 Амф.

Здравствена психологија,Психолошка примарна превенције - предаја радова у електронској форми
до 15.9.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - усмени испит
28.9. у 12 264

Школска психологија
29.9. у 17 104

Интеркултурално образовање, Мултикултурално образовање
29.9. у 17 104
↑↑↑