Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 03. до 11.09. 2018.
  • уплата најкасније до: 09.09. 2018.
  • провера услова и приговори: 12.09. 2018.
  • испити: од 17.09. до 26.09. 2018.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
17.9. у 14 Амф.

Mотивација и емоције
18.9. у 11 101

Kвалитативна истраживања, Увод у квалитативна истраживања
25.9. у 10 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
19.9. у 11 Амф.

Статистика у истраживању образовања
21.9. у 14 Амф.

Статистика у психологији 1 и 2 - писмени испит
21.9. у 14 Амф.

Статистика у психологији 2 - усмени испит
22.9. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
20.9. у 9 208

Генетика
18.9. у 10 214

Психологија опажања
18.9. у 11 101

Историјски увод у психологију
20.9. у 18 101

Општа психологија са психологијом личности (за филозофе)
25.9. у 10 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
22.9. у 16 Амф.

Психологија личности
18.9. у 11 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
21.9. у 12 Амф.

Психологија учења, Општа психологија 2 – 1. део – учење
18.9. у 10 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
25.9. у 10 104

Психологија менталног здравља
17.9. у 10 Амф.

Психометрија, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
24.9. 106III ГОДИНА
Мировна психологија
20.9. у 11 Амф.

Генетика
18.9. у 10 214

Општа психопатологија
17.9. у 17 Амф.

Психологија интелигенције
21.9. у 10 101

Увод у психологију образовања
18.9. у 12 105

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
17.9. у 10 214

Социјална перцепција и интеракција, Социјализација и Социјална психологија 1
20.9. у 11 Амф.

Социјална психологија, Основи социјалне психологије
20.9. у 11 Амф.

Психопатологија деце и младих - двосеместрални предмет, стари програм
21.9. у 10 283,210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006)
25.9. у 14 213

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
19.9. у 11 103

Основи психотерапије и саветовања
24.9. у 13 210

Увод у клиничку психологију
24.9. у 10 103

Kаријерa и организација, Каријера
25.9. у 13 Амф.

Неуропсихологија - писмени испит
18.9. у 16 101

Развојна психопатологија
19.9. у 15 101

Педагошка психологија 1
25.9. у 17 105

Методика наставе психологије - предаја портфолија
7 дана пре испита

Методика наставе психологије
26.9. у 12 ЦОН

Психологија породице
26.9. у 10 105

Психологија религије
19.9. у 15 101IV ГОДИНА
Одабране теме из статистике и психометрије
24.9. С04

Психолошке школе и правци
20.9. у 18 101

Методе клиничке процене - предаја досијеа
12.9. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком, Методе клиничке процене - предаја досијеа
12.9. у 14 257

Клиничка психологија са психодијагностиком
18.9. у 11 257

Основи психотерапије и саветовања - стари програм, двосеместрални, део код Н. Петровића
24.9. у 13 210

Основи психотерапије и саветовања - стари програм, двосеместрални, део код Т. Вукосављевић Гвозден
26.9. у 15 258

Основе клиничке процене, Методе клиничке процене
18.9. у 9 103

Вештине психолошког саветовања
26.9. у 15 258

Теорија и пракса психотерапије и саветовања
26.9. у 15 258

Интервенције у кризи
24.9. у 11 210

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2
21.9. у 10 283,210

Психологија менталног здравља – специјални део
25.9. у 14 213

Општа психопатологија - специјални део
19.9. у 13 258

Квалитативна истраживања у клиничкој психологији
21.9. у 12 283

Психопатологија групних процена - писмени испит
19.9. у 15 101

Афективни развој
17.9. у 10 Амф.

Психологија учења и наставе
18.9. у 12 105

Психологија даровитости
21.9. у 10 101

Комуникацијске вештине
25.9. у 17 105

Морални развој
21.9. у 12 Амф.

Мултикултурално образовање
25.9. у 17 105

Когнитивно процењивање деце 1 и Когнитивно процењивање деце 2
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике
18.9. у 12 105

Евалуација знања и образовних исхода
у договору са наставником

Педагошка психологија 2
21.9. у 10 101

Психологија деце са посебним потребама - предаја портфолија
19.9. од 11 до 13 ЦОН

Психологија ометених у развоју; Психологија деце са посебним потребама
24.9. у 11 ЦОН

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду
18.9. у 14 105

Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
25.9. у 13 Амф.

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
17.9. у 12 208

Психологија зрелог доба и старења
21.9. у 10 Амф.

Селекција и процењивање запослених
17.9. у 12 208

Стрес на раду
19.9. у 11 103

Организационе промене и развој
20.9. у 14 105МАСТЕР
Психологија уметности, Експериментална естетика
18.9. у 11 101

Психологија индивидуалних разлика: виши курс
22.9. у 16 Амф.

Моделовање когнитивних процеса
18.9. у 9 251

Управљање променама
20.9. у 14 105

Културно-историјска психологија
25.9. у 10 Амф.

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
24.9. у 10 103

Роршахом метод мрља од мастила (РИМ)и Аналитичка психологија - предаја досијеа и есеја
12.9. у 14 257

Здравствена психологија,Практикум из психолошке превенције - предаја радова
до 15.9.

Здравствена психологија, Практикум из психолошке превенције - усмени испит
25.9. у 12 264

Генограм
24.9. у 12 282,258

Професионална и етичка питања у психологији рада
17.9. у 12 208

Школска психологија
25.9. у 17 105

Интеркултурално образовање
25.9. у 17 105

Психолошке основе образовне политике - мастер
18.9. у 12 105

Морални развој - мастер
21.9. у 12 Амф.

Рационално-емотивна бихејвиорална терапија, Когнитивно - бихејвиорална терапија
26.9. у 15 258ДОКТОРАНДИ
Квалитативна истраживања
25.9. у 13 260
↑↑↑