Психологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 05. до 18.07. 2018.
  • уплата најкасније до: 13.07. 2018.
  • провера услова и приговори: 19.07. 2018.
  • испити: од 27.08. до 05.09. 2018.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
27.8. у 14 Амф.

Mотивација и емоције
4.9. у 14 Амф.

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
28.8. у 10 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
3.9. у 14 101

Статистика у психологији 1, Статистика у психологији 2, Статистика у истраживању образовања
3.9. у 12 Амф.

Статистика у психологији 2, усмени испит
4.9. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
29.8. у 9  28.8. у 9, 214 208

Генетика
4.9. у 10 214

Психологија опажања
31.8. у 12 101

Историјски увод у психологију
5.9. у 18 101

Општа психологија са психологијом личности (за филозофе)
28.8. у 10 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
30.8. у 15 Амф.

Психологија личности
27.8. у 11 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
5.9. у 15 Амф.

Психологија учења, Општа психологија 2 – 1. део – учење
4.9. у 10 251

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
28.8. у 10 208

Психологија менталног здравља
3.9. у 10 Амф.

Психометрија, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
29.8. 106III ГОДИНА
Генетика
4.9. у 10 214

Општа психопатологија
30.8. у 17 Амф.

Колоквијум из Психологије интелигенције
31.8. у 9:30  31.8. у 10, 101 101

Психологија интелигенције
31.8. у 12:30  31.8. у 13, Амф. Амф.

Увод у психологију образовања
27.8. у 10 101

Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања
3.9. у 11 208

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1, Социјална психологија, Основе социјалне психологије
1.9. у 10 Амф.

Мировна психологија
1.9. у 10 Амф.

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
3.9. у 10 105

Психопатологија деце и младих
31.8. u 10 283, 210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена (двосеместрални, програми пре 2006)
4.9. у 14 104

Педагошка психологија 1
28.8. у 17 105

Основи психотерапије и саветовања
3.9. у 13 214

Увод у клиничку психологију
5.9. у 9 103

Kаријерa и организација, Каријера
4.9. у 17 Амф.

Неуропсихологија - писмени испит
27.8. у 17 Амф.

Развојна психопатологија
29.8. у 14 Амф.

Психологија породице
5.9. у 9 103

Психологија религије
29.8. у 14 Амф.

Методика наставе психологије - предаја портфолија
7 дана пре испита

Методика наставе психологије
5.9. у 12 ЦОНIV ГОДИНА
Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
29.8. С04

Психолошке школе и правци
5.9. у 18 101

Културно-историјска психологија
28.8. у 10 Амф.

Методе клиничке процене, Клиничка психологија са психодијагностиком - предаја досијеа
31.8. у 10 257

Клиничка психологија са психодијагностиком
5.9. у 11 257

Основи психотерапије и саветовања, двосеместрални предмет, део код Н. Петровића
3.9. у 13 214

Основи психотерапије и саветовања, двосеместрални предмет, део код Т. Вукосављевић
31.8. у 15 258

Основе клиничке процене,Методе клиничке процене
5.9. у 9 101

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
31.8. у 15 258

Теорија и пракса психотерапије и саветовања
31.8. у 15 258

Интервенције у кризи
3.9. у 11 214

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
31.8. u 10 283,210

Психологија менталног здравља – специјални део
4.9. у 14 104

Општа психопатологија - специјални део
29.8. у 13 258

Квалитативна истраживања у клиничкој психологији
31.8. u 12 283

Психопатологија групних процена
29.8. у 14 Амф.

Афективни развој
3.9. у 10 Амф.

Психологија учења и наставе
27.8. у 10 101

Психологија даровитости
31.8. у 12:30  31.8. у 13, Амф. Амф.

Комуникацијске вештине
28.8. у 17 105

Морални развој
5.9. у 15 Амф.

Мултикултурално образовање
28.8. у 17 105

Когнитивно процењивање деце 1 и Когнитивно процењивање деце 2
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике - писмени испит
27.8. у 10 101

Евалуација знања и образовних исхода
у договору са наставником

Педагошка психологија 2
31.8. у 12:30  31.8. у 13, Амф. Амф.

Психологија деце са посебним потребама - предаја портфолија
29.8. од 11 до 13 ЦОН

Психологија ометених у развоју; Психологија деце са посебним потребама - усмени испит
3.9. у 11 ЦОН

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
5.9. у 12 208

Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
4.9. у 17 Амф.

Психологија зрелог доба и старења
27.8. у 9 Амф.

Психологија међуљудских односа,Психологија међуљудских односа на раду
27.8. у 14 105

Селекција и процењивање запослених
5.9. у 12 208

Стрес на раду
3.9. у 10 105

Организационе промене и развој, Тимски рад, Психологија и менаџмент
29.8. у 14 105МАСТЕР
Психологија уметности, Експериментална естетика
31.8. у 12 101

Психологија индивидуалних разлика:виши курс
30.8. у 15 Амф.

Моделовање когнитивних процеса
4.9. у 9 251

Клиничке неуронауке
27.8. у 17 Амф.

Управљање променама
29.8. у 14 105

Професионална и етичка питања у психологији рада
5.9. у 12 208

Методика наставе психологије - предаја портфолија
7 дана пре испита

Методика наставе психологије
5.9. у 12 ЦОН

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
5.9. у 9 103

Генограм
5.9. у 11 282, 258

Роршахом метод мрља од мастила (РИМ)и Аналитичка психологија - предаја досијеа и есеја
31.8. у 10 257

Школска психологија
28.8. у 17 105

Психолошке основе образовне политике - мастер
27.8. у 10 101

Морални развој - мастер
5.9. у 15 Амф.

Мултикултурално образовање, Интеркултурално обрзовање
28.8. у 17 105

Здравствена психологија, Практикум из психолошке превенције - предаја рада
до 24.8.

Практикум из психолошке превенције, Здравствена психологија - усмени испит
4.9. у 12 264

Културно-историјска психологија
28.8. у 10 Амф.

Рационално-емотивна бихејвиорална терапија, Когнитивно - бихејвиорална терапија
31.8. у 15 258ДОКТОРАНДИ
Квалитативна истраживања
28.8. у 13 260
↑↑↑