Психологија

 • Клиничка психологија и области њене примене - посебно форензичка психологија и неуропсихологија
  Психологија породице
  Технике процене брака и породице
  Болести зависности - "хемијски" и "нехемијски" обрасци зависности
  Поремећаји личности
  Етичка питања у клиничкој психологији
 • 2013 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2003 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2009 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2017 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2013 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2008 -  Друштво психолога Србије  (чланство)
 • 2008 -  2008 - Национални програм за превенцију злоупотребе дрога и алкохолизма
  Институт за Ментално здравље у Београду и Министарство здравља Републике Србије (секретар пројекта)
 • 2008 -  2008 - Процена личности код особа зависних од патолошког коцкања
  Институт ѕа ментално здравље у Београду; Washington University School of Medicine, St. Louis, MO (члан истраживачког тима)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑