Психологија

 • психологија рада
  Психологија спорта
  психофизиологија рада
  психологија стреса
  војна психологија
 • 1976 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1981 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ДНЕВНИ РИТАМ ПСИХОФИЗИОЛОШКИХ ФУНКЦИЈА ОПЕРАТЕРА И РАД У СМЕНАМА)
 • 1996 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПСИХОЛОШКИ ФАКТОРИ СТРЕСА У БОРБЕНИМ АКТИВНОСТИМА)
 • 2017 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2011 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2006 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОЛОГИЈА РАДА)
 • 1982 -  1983 -  Саобраћајна психологија
  Саобраћајни факултет, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 1982 -  1987 -  Психофизиологија рада
  Институт за медицину рада, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 1989 -  2006 -  Војна ментална хигијена
  Војномедицинска академија, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 1989 -  2009 -  Општа психологија (за непсихолошке групе)
  Филозофски факултет у Приштини - Косовској Митровици, Приштина - Косовска Митровица, Србија  (гостујући професор)
 • 2008 -  2009 -  Војна психологија
  Војна Академија, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 2001 -  Члан редакције часописа - Војносанитетски преглед  (чланство)
 • 1978 -  Члан Друштва психолога Србије  (чланство)
 • 1982 -  Члан Српског лекарског друштва  (чланство)
 • 2005 -  Члан Удружења судских вештака у медицини рада  (чланство)
 • 2005 -  2006 - Превенција болести зависности у војној средини
  Војномедицинска академија (Учешће у пројекту)
 • 2003 -  2006 - Суицид у војној средини
  Војномедицинска академија (заменик руководиоца пројекта)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑