Психологија

 • sociajalna psihologija sa podoblastima: politička, mirovna, interpersonalne privlačnosti
 • 1996 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2000 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЕВАЛУАЦИЈА ЕЛТЕМЕЈЕРОВОГ МОДЕЛА ДЕСНИЧАРСКЕ АУТОРИТАРНОСТИ )
 • 2004 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ ПРОЦЕСА ПОМИРЕЊА У СРБИЈИ,ХРВАТСКОЈ И БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ)
 • (2003 - 2003) Austrijski institut za međunarodnu politiku (OPR) Beč, Austrija
 • (2002 - 2002) Univerzitet u Beču, Austrija Institut za sociologiju
 • (2005 - 2006) Londonska škola ekonomije i poliltičkih nauka (LSE), London, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • (2006 - 2007) Londonska škola ekonomije i političkih nauka (LSE), London, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • 2019 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2011 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2005 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2002 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2000 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2006 -  2009 -  Социјална психологија
  Филозофски факултет, Косовска Митровица, Србија (гостујући професор)
 • 2009 -  2009 -  Социјална психологија
  Филозофски факултет, Нови Сад, Србија (гостујући професор)
 • 2009 -  2015 -  Organizaciona psihologija
  Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora (гостујући професор)
 • 1998 -  International Society of Political Psychology  (чланство)
 • 2007 -  Society for the Study of Peace, Conflict, and Violence: Peace Psychology Division of APA (48)  (чланство)
 • 2006 -  Society for the Psychological Study of Social Issues  (чланство)
 • 2005 -  Conflict and Health (journal) - member of editorial board  (чланство)
 • 2006 -  The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism  (чланство)
 • 2006 -  2010 - Psihološki problemi u kontekstu društvenih promena
  Institut za psihologiju (istraživač)
 • 2008 -  2011 - Focus Balkans: food consumer science in the Balkan
  konzorcijum institucija sa Balkana i iz Evropske Unije (istraživač)
 • 2011 -  2015 - Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције
  Institut za psihologiju (istraživač)
 • 2012 -  2016 - Social psychological dynamics of historical representations in the enlarged European Union
  European Cooperation in Science and Technology IS1205 (researcher and member of management comittee)
 • 2013 -  2016 - Approaches to the Aftermath of Intergroup Violence: Effects of Impunity, Trials, and Truth Commissions on Intergroup Peace and Reconciliation
  National Science Foundation USA (organizator i istraživač)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑