Психологија

 • Психотерапијски, саветодавни и истраживачки рад у оквиру Рационално емотивне и Когнитивно бихејвиоралне терапије
 • 1988 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1993 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЕМПАТИЈА У ПСИХОАНАЛИЗИ И РАДНИ САВЕЗ)
 • 2001 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СПОСОБНОСТ ЗА ЕМПАТИЈУ И ПРЕДСТАВА СЕЛФА)
 • 2016 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2011 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2001 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПИЈЕ И САВЕТОВАЊА)
 • 1994 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОСНОВИ ПСИХОМЕТРИЈЕ И САВЕТОВАЊА)
 • 1990 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПИЈЕ И САВЕТОВАЊА)
 • 2005 -  Удружење за Когнитивне и бихејвиоралне терапије Србије, Београд  (Члан управног одбора Удружења за Когнитивне и бихејвиоралне терапије Србије)
 • 2002 -  2010 - Члан Београдског психоаналитичког удружења  (чланство)
 • 2002 -  2010 - Члан Интернационалног психоаналитичког удружења  (чланство)
 • 2003 -  Члан Удружења за Когнитивне и бихејвиоралне терапије Србије  (чланство)
 • 2007 -  Придружени сарадник Института Алберт Елис из Њујорка  (чланство)
 • 2011 -  Savez društava psihoterapeuta Srbije  (Član predsedništva Saveza društava psihoterapeuta Srbije)
 • 2006 -  2010 - Psihološki problemi u kontekstu društvenih promena, broj 149018, podprojekat „Nasilje u školama“
  Филозофски факултет, Одељење за психологију (Истраживање степена насиља у школама, креирање ефикасних превентивних програма)
 • 2011 -  2014 - "Identifikacija, merenje i razvoj kognitivnih i emocionalnih kompetencija važnih društvu orijentisanom na evropske integracije" br. 179018
  Filozofski fakultet (Istraživanje senzitivnosti na anksioznost i kognitivne reaktivnosti na disforiju)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑