Психологија

 • Психологија памћења
  Психолингвистика
  Психологија читања
  Индивидуалне разлике у радном памћењу и когницији
 • 1994 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1998 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПОВЕЗАНОСТ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ СПОСОБНОСТИ И БРЗИНЕ КОГНИТИВНЕОБРАДЕ ИМЕНИЦА СРПСКОГ ЈЕЗИКА)
 • 2002 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ВЕРБАЛНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СПОСОБНОСТ И ИНДИВИДУАЛНЕ РАЗЛИКЕ У КОГНИТИВНОЈ ОБРАДИ ГРАМАТИЧКОГ КОНТЕКСТА)
 • 2014 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2014 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2009 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2003 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1999 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА II)
 • 1995 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА II)
 • 2006 -  Редакција "Зборника Института за педагошка истраживања", члан и стални рецензент  (чланство)
 • 2004 -  2005 - Age of acquisition effect in naming pictures and words in transparent orthography
  The British Academy; grant awarded to Dr. Jelena Havelka (Principal Researcher)
 • 2006 -  Образовање за друштво знања
  Институт за педагошка истраживања у Београду (истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑