Психологија

 • Развој моралног мишљења
  Психологија моралности
  Развој говора
  Емоционални развој
 • 1976 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1987 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: МОРАЛНО СУЂЕЊЕ РОДИТЕЉА КРОЗ ИЗБОР НАГРАДА И КАЗНИ ЗА ДЕЦУ)
 • 1995 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: РАЗВОЈ МОРАЛНОГ МИШЉЕЊА)
 • 2014 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2004 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1996 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1987 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1980 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2005 -  Развој моралног мишљења
  Истраживачка станица Петница, Ваљево, Србија (предавање по позиву)
 • 2006 -  2009 - Београд  (Члан Програмског одбора РТС)
 • 2013 -  Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријектисаном на европске интеграције
  Министарство просвете, науке и технолошких иновација и Институт за психологију (Сарадник)
 • 2007 -  2008 - Друга страна школе
  Одељење за психологију (Руковођење)
↑↑↑