Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
Предмети са одељења
Увод у педагогију
27.09. у 9:00 амф.

Систем васпитања и образовања
27.09. у 9:00 амф.

Основи педагошке науке
25.09. у 10:00 амф.

Основи психологије личности
22.09. у 11:00 101

Општа психологија
22.09. у 11:00 101

Статистика у истраживању образовања
26.09. у 12:30 амф.

Професионалне вештине
19.09. у 13:30 270

Породична педагогија
21.09. у 13:30 103

Увод у развојну психологију
26.09. у 09:00 101

Развојна психологија
26.09. у 09:00 101

Историја педагошких идеја
22.09. у 13.30  22.09. у 10:00, СО3 СО3

Општа педагогија
27.09. у 9:00 амф.

Образовање и медији
21.09. у 13:00 667

Рад с даровитим ученицима
27.09. у 9:00 амф.

Развој педагогије у Србији
20.09. у 10:00 213

Историја школства у Србији
22.09. у 13:30 СО3

Увод у педагошку психологију
18.09. у 11:00 103

Педагошка психологија
18.09. у 11.00 103

Увод у педагошка истраживања
27.09. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
27.09. у 11:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
27.09. у 11:00 амф.

Дидактика
21.09. у 11:00 103

Предшколска педагогија
19.09. у 10:00 СО3

Ваншколска педагогија
25.09. у 10:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
25.09. у 10:00 амф.

Методе рада предшколског педагога
19.09. у 10:00 С03

Језик и образовање
22.09. у 12:00 211

Образовање одраслих
20.09. у 10:00 103

Савремени педагошки правци
25.09. у 11:00 266

Савремени педагошки правци и системи
25.09. у 11:00 266

Школска педагогија
18.09. у 10:00 277

Методика рада школског педагога
26.09. у 10:00 277

Предаја дневника из школске праксе
18.09. у 10:00 277

Усмена анализа дневника праксе
26.09. 14:00 277

Системи и програми предшколског васпитања
19.09. у 12:00 СО3

Развијање и евалуација програма
19.09. у 12:00 СО3

Дечја игра и развијање стваралаштва
19.09. у 12:00 СО3

Предаја портфолија за Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
19.09. од 09:00 до 11:00 ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
22.09. у 14:00 ЦОН

Праћење и оцењивање у настави
22.09. у 12:00 211

Информационе технологије у образовању
25.09. у 10:00 амф.

Интерактивне методе у настави
21.09. у 11:00 ЦОН

Професионални развој наставника
20.09. у 10:00 213

Општа психопатологија
20.09. у 18:00 101

Управљање у образовању
18.09. у 10:00 277

Евалуација школског образовања
21.09. у 15.00  18.09. у 10:00, 277 277

Методика математичког образовања
21.09. у 11:00 103

Методика језичког образовања
22.09. у 12:00 211

Истраживања у педагогији (мастер)
27.09. у 11:00 амф.

Високошколско образовање (мастер)
25.09. у 12:00 266

Породични односи у васпитање (мастер)
25.09. у 12:00 266

Педагошко саветовање (мастер)
18.09. у 10:00 277

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
18.09. у 10:00 277

Управљање у образовању (мастер)
18.09. у 10:00 277

Компаративна педагогија (мастер)
18.09. у 9.00  18.09. у 10:00, 277 277

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
18.09. у 10:00 277

Детињство, култура и образовање (мастер)
19.09. у 17:00 606

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
19.09. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића(мастер)
19.09. у 13:30 270

Национална историја педагогије (мастер)
22.09. у 13:30 СО3

Општа историја педагогије (мастер)
20.09. у 10:00 213

Савремене теорије васпитања (мастер)
25.09. у 10:00 амф.

Морални развој и морално васпитање (мастер)
25.09. у 10:00 амф.

Педагошки класици (докторске)
20.09. у 10:00 213

Теоријска и историјска педагошка истраживања (докторске)
20.09. у 10:00 213

Акциона истраживања (докторске)
19.09. у 17:00 606

Васпитање игром и уметношћу (докторске)
19.09. у 13:30 270

Савремена питања у предшколској педагогији (докторске)
19.09. у 13:30 270Страни језик
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језике
↑↑↑