Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18.12.2017. до 10. 01.2018.
  • уплата најкасније до: 05.01.2018.
  • провера услова и приговори: 11.01.2018.
  • испити: од 15. до 24.01.2018.
Предмети са одељења
Систем васпитања и образовања
17.01. у 10.15 часова амфитеатар

Основи педагошке науке
17.01. у 10.15 часова амфитеатар

Увод у педагогију
17.01. у 8.30 часова амфитеатар

Општа психологија
18.01. у 13 часова амфитеатар

Основи психологије личности
18.01. у 13 часова амфитеатар

Статистика у истраживању образовања
15.01. у 14 часова амфитеатар

Увод у филозофију
24.01. у 14 часова  24.01. у 12 часова, сала 104 сала 103

Логика са општом методологијом
23.01. у 14 часова сала 308

Професионалне вештине
16.01. у 13.30 часова кабинет 270

Увод у развојну психологију
23.01. у 10 часова амфитеатар

Развојна психологија
23.01. у 10 часова амфитеатар

Ваншколска педагогија
17.01. у 10.15 часова амфитеатар

Општа педагогија
17.10. у 8.30 часова амфитеатар

Историја педагошких идеја
22.01. у 12 часова СО3

Увод у педагошку психологију
19.01. у 10 часова сала 101

Методологија педагошких истраживања
24.01. у 10 часова амфитеатар

Увод у педагошка истраживања
24.01. у 10 часова амфитеатар

Методе и технике истраживања у образовању
24.01. у 10 часова амфитеатар

Развој педагогије у Србији
17.01. у 10 часова сала 101

Историја школства у Србији
22.01. у 12 часова СО3

Концепције и стратегије разредне дисциплине
17.01. у 8.30 часова амфитеатар

Дидактика
19.01. у 11 часова сала 211

Предшколска педагогија
16.01. у 10 часова СО3

Развијање и евалуација програма (3. година)
16.01. у 10 часова СО3

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
23.01. у 10 часова амфитеатар

Школска педагогија (одабране теме)
15.01. у 10 часова кабинет 277

Образовање одраслих
15.01. у 10 часова сала 101

Школска педагогија
15.01. у 10 часова кабинет 277

Методика рада школског педагога
15.01. у 14 часова кабинет 277

Предаја дневника праксе
15.01. у 10 часова кабинет 277

Стручна пракса 2 (одбрана дневника праксе)
18.01. у 13 часова кабинет 277

Системи и програми предшколског васпитања
16.01. у 10 часова СО3

Развијање и евалуација програма (4. година)
16.01. у 12 часова СО3

Језик и образовање
18.01. у 11 часова СО3

Праћење и оцењивање у настави
18.01. у 14 часова кабинет 269

Методика математичког образовања
19.01. у 11 часова сала 211

Савремени педагошки правци
22.01. у 10 часова кабинет 266

Информационе технологије у образовању
17.01. у 10.15 часова амфитеатар

Рад са даровитим ученицима
17.01. у 8.30 часова амфитеатар

Дечја игра и развијање стваралаштва
16.01. у 10 часова СО3

Интерактивне методе у настави
18.01. у 14 часова кабинет 269

Евалуација школског образовања
16.01. у 14 часова кабинет 277

Професионални развој наставника
17.01. у 10 часова сала 101

Истраживања у педагогији (мастер)
24.01. у 10 часова амфитеатар

Високошколско образовање (мастер)
22.01. у 13 часова кабинет 266

Детињство, култура и образовање (мастер)
16.01. у 14 часова сала 213

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
15.01. у 10 часова кабинет 277

Компаративна педагогија (мастер)
16.01. у 12 часова кабинет 277

Морални развој и морално васпитање (мастер)
17.01. у 8.30 часова амфитеатар

Настава и учење (мастер)
19.01. у 13 часова кабинет 667

Национална историја педагогије (мастер)
17.01. у 10 часова сала 101

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
16.01. у 13.30 часова кабинет 270

Општа историја педагогије (мастер)
22.01. у 12 часова СО3

Педагошко саветовање (мастер)
15.01. у 10 часова кабинет 277

Породични односи и васпитање (мастер)
22.01. у 12 часова кабинет 266

Развијање праксе дечјег вртића(мастер)
16.01. у 13.30 часова кабинет 270

Савремене теорије васпитања(мастер)
17.01. у 8.30 часова амфитеатар

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
15.01. у 10 часова кабинет 277

Управљање у образовању (мастер)
16.01. у 14 часова кабинет 277

Евалуација рада наставника
18.01. у 14 часова кабинет 269

Развој и права детета
23.01. у 12 часова кабинет 269Страни језик
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језике
↑↑↑